Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCamion stop - zakaz poruszania się ciężarówek na Węgrzech

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Karaskiewicz | 2015-10-27 12:08:55
transport, camion stop, ciężarowe, zakaz poruszania się, spedycja

Na podstawie Rozporządzenia Rządu nr 190/2008 (VII. 29.) wprowadzono na Węgrzech ograniczenie w ruchu pojazdów ciężarowych o tonażu powyżej 7,5 tony.

Camion stop - zakaz poruszania się ciężarówek na Węgrzech

Na podstawie Rozporządzenia Rządu nr 190/2008 (VII. 29.) wprowadzono na Węgrzech ograniczenie w ruchu pojazdów ciężarowych o tonażu powyżej 7,5 tony. Obowiązuje ono:

  • od 1 lipca do 31 sierpnia w soboty - w przypadku sobót niepracujących - od godz. 15:00 do niedzieli godz. 22:00 oraz od 22:00 w przeddzień święta do 22:00 w dniu święta

  • od 1 września do 30 czerwca: od 22:00 w sobotę lub przeddzień święta do 22:00 w niedzielę lub święto państwowe

w przypadku gdy dzień wolny od pracy jest bezpośrednio przed weekendem, to na cały okres należy zakaz stosować bez przerwy, od godziny 8:00 dnia pierwszego do 22:00 ostatniego dnia zakazu.

Zakaz nie obowiązuje dla (wyciąg):

a) transportu kombinowanego - zgodnie z porozumieniem między Wspólnotą Europejską a Republiką Węgierską dotyczącym warunków transportu drogowego i promocji transportu kombinowanego:

- pojazdów podróżujących między terminalem transportu kombinowanego a miejscem załadunku lub rozładunku, lub

- pojazdów podróżujących między terminalem transportu kombinowanego a najbliższym punktem granicznym,

b) pojazdów wykorzystywanych w przypadku awarii lub wypadku,

c) transportu pomocy humanitarnej (odpowiednio udokumentowany),

d) usług pocztowych, transportu prasy,

e) transportu zawierającego wyłącznie świeże kwiaty lub rośliny,

f) pojazdów o standardzie EURO 3 lub wyższym transportujących gaz płynny,

g) pojazdów używanych do transportu plonów rolnych lub pasz oraz relokacji maszyn rolniczych lub pojazdów wolnobieżnych,

h) pojazdów transportujących zwierzęta gospodarskie, świeże mleko, świeże produkty mleczne, świeże lub głęboko mrożone mięso i produkty mięsne, warzywa, jaja, świeże pieczywo oraz inne łatwo psujące się artykuły spożywcze; pojazdy puste jadące w związku z tego rodzaju transportem,

i) pojazdów jadących od granicy węgierskiej do najbliższego parkingu wyznaczonego przez władze transportowe do tego celu - w czasie obowiązywania zakazów letnich pojazdy jadące od granicy Węgier na teren swojej firmy lub do pierwszego miejsca rozładunku,

j) pojazdów używanych do transportu sprzętu lub zwierząt niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, biznesowych, sportowych (łącznie z transportem sprzętu rejestrującego radiowego lub telewizyjnego),

k) przeprowadzek osób prywatnych,

l) pojazdów związanych z transportem do i ze stacji kolejowych, portów rzecznych lub lotnisk (między bazą nadawcy/odbiorcy a najbliższą taką stacją, portem lub lotniskiem) dotyczy towarów przybywających lub przekazywanych podczas obowiązywania zakazu,

m) ciągników o standardzie EURO 3 lub wyższym oraz DMC nieprzekraczającym 7,5t, podróżujących bez naczep,

n) pojazdów z ładunkiem ponadnormatywnym poruszających się na podstawie wydanego pozwolenia od odpowiedniego urzędu.

Kierowcy samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych wraz z przyczepami, o DMC powyżej 7,5 tony, które wyłączone są z ograniczeń, muszą mieć na uwadze, iż w okresie letnim (01.07 - 31.08) nie mogą poruszać się następującymi trasami (wymienione w Załączniku nr 3 do w/w Rozporządzenia):

- autostrada M7,

- droga główna nr 2 między Budapesztem a Parassapuszta,

- droga główna 2A,

- droga główna nr 6 między Dunaujvaros a Budapesztem,

- droga główna nr 7,

- droga główna nr 10 między Dorog a Budapesztem,

- droga główna nr 11 między Esztergom a Budapesztem,

- droga główna nr 12,

- droga nr 1201,

- droga główna nr 51 od jej skrzyżowania z drogą główną 510 do Dömsöd,

- droga główna nr 71,

- następujące sekcje drogi głównej nr 76:

  • między jej skrzyżowaniem z drogą główną nr 71 i drogą główną nr. 7,

  • między Zalaapát i drogą główną nr 71,

- droga główna nr 55 między Alsónyék i Baja,

- droga główna nr 82 między drogą główną nr 8 i Veszprémvarsány,

- droga główna nr 84 między Sümeg i drogą główną nr 71,

- droga główna nr 33 między Dormánd i Debrecen,

- droga główna nr 86 między Janossomorj i Nemesböd i między Körmend i Zalabaks,

- droga główna nr 37 między Miskolc i Satoraljaujhely,

- droga główna nr 38 od jej skrzyżowania z drogą główną nr 37 do Rakamaz.

 

W każdym innym wypadku o zezwolenie na przejazd mogą się ubiegać firmy spedycyjne, bądź właściciele pojazdów tylko i wyłącznie, gdy spełniają poniższe warunki:

1/ Transport nie może być przeprowadzony za pomocą pojazdów o niższym tonażu (powody oszczędnościowe nie będą brane pod uwagę).

2/ Świadczą usługi przedsiębiorstwu pracującemu w ruchu ciągłym lub w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego.

4/ Posiadają pojazdy o standardzie EURO 3 lub wyższym.

5/ Nie będą korzystać z dróg objętych zupełnym zakazem poruszania się wymienionych w Załączniku nr 3 do w/w Rozporządzenia.

Treść wniosku musi zawierać następujące elementy:

a) nazwa, waga, wymiary i rodzaj opakowania towaru w danym transporcie,

b) pełne uzasadnienie dla ubiegania się o pozwolenie na przejazd, w tym powód, dla którego transport nie może się odbyć w czasie nieobjętym zakazem, bądź za pomocą pojazdów ciężarowych o mniejszym tonażu np. przewóz pieców grzewczych, przewóz towaru w zbiornikach o dużych gabarytach etc.

c) liczba pojazdów koniecznych do realizacji transportu,

d) data przejazdu (dla jednorazowych pozwoleń),

e) planowana trasa przejazdu,

f) nazwa i adres siedziby przewoźnika,

g) marka, typ, rodzaj nadwozia, nr tablic rejestracyjnych,

h) podpis i pieczątka wnioskodawcy,

i) okres, na który ma obowiązywać zezwolenie,

j) oświadczenie, że w okresie letnim transport nie będzie realizowany na drogach objętych zupełnym zakazem poruszania się wymienionych w Załączniku nr 3 do w/w Rozporządzenia.

Oprócz powyższych wniosek musi posiadać poniższe załączniki, bądź elementy:

a) specyfikacje opakowań przewożonych towarów w celu udokumentowania braku możliwości przewozu towaru w pojazdach ciężarowych o mniejszym tonażu,

b) w przypadku, gdy wnioskodawca i właściciel pojazdu to różne podmioty, umowa wynajmu pojazdu,

c) wyraźne fotokopie w/w wspomnianych dokumentów tj. dowód rejestracyjny pojazdu/ów, zawierający dane typu: marka, typ, rodzaj nadwozia, nr tablic rejestracyjnych, posiadana norma (EURO3 lub wyższa), w których jest podany aktualny adres siedziby wnioskodawcy lub przewoźnika zgodnie z umową, będącego właścicielem pojazdu/ów,

d) nazwa, adres (podany zgodnie z wytycznymi Ustawy nr CXL z 2004 r.), dane teleadresowe, w tym telefon kontaktowy właściciela pojazdu/ów,

e) dane potwierdzające posiadanie przedstawicielstwa lub tłumaczenie przysięgłe wymaganych dokumentów, zaopatrzenie w apostille wystawionych zagranicą dokumentów,

f) dowód uiszczenia wymaganej opłaty przy pomocy znaczków skarbowych o wartości 3000 HUF, licząc dla każdego pojazdu oddzielnie, naklejonych na wniosek.

W przypadku, gdy przewoźnik wnioskuje o całoroczne zezwolenie na transport w okresie obowiązywania zakazu, a nie o jednorazowe, wniosek należy złożyć do 1 grudnia roku poprzedzającego. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na krótszy okres, jest możliwe złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie również podczas trwania roku kalendarzowego.

Wnioski o zezwolenie na przejazd w języku węgierskim (złożone w innym języku znacznie przedłużą proces rozpatrywania wniosku) należy kierować do Krajowego Urzędu Transportu:

Jármű Módszertani Főosztály

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Adres: H-1066 Budapest, Teréz krt. 62.

Adres korespondencyjny: H-1389 Budapest 62. Pf 102

email: jarmumodszertan@nkh.gov.hu

www: http://www.nkh.hu/

 

Kierowca musi posiadać odpowiednie dokumenty świadczące o zwolnieniu z zakazu i okazać na żądanie właściwych organów.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami uzyskania zezwolenia na przejazd w okresie objętym zakazem, gdyż proces uzyskania zezwolenia, ze względu na ścisłe wymogi stawiane wnioskodawcy, wymaga czasu i odpowiedniego uzasadnienia, by nie został odrzucony. Ponieważ cała korespondencja dot. procesu uzyskiwania w/w zezwolenia odbywa się w języku węgierskim, sugerujemy, aby polskie firmy zlecały uzyskanie zezwolenia węgierskim partnerom i wyspecjalizowanym podmiotom, między innymi w celu łatwiejszej komunikacji i współpracy z węgierskim urzędem.

 

opr. G. Jankiewicz WPHI

 

 


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Produkcja elektroniki przemysłowej i oprogramowania

KSK Developments specjalizuje się w produkcji elektroniki przemysłowej i oprogramowania z element...
Polska - ZABRZE 2021-01-22 Dodał: Paweł Kasperek IT/ICT, Transport i logistyka, Budownictwo, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Produkcja elektroniki przemysłowej i oprogramowania

KSK Developments specjalizuje się w produkcji elektroniki przemysłowej i oprogramowania z element...
Polska - ZABRZE 2021-01-22 Dodał: Paweł Kasperek IT/ICT, Transport i logistyka, Budownictwo, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Usługi transportowe i logistyczne

Lubuskie Centrum Logistyczne z Zielonej Góry świadczy usługi transportowe na terenie całej Unii E...
Polska - Zielona Góra 2020-06-04 Dodał: Centrum Logistyczne Transport i logistyka Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert