Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem HU-GO

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Karaskiewicz | 2015-10-27 12:20:11
transport, spedycja, hugo, hu-go, opłata drogowa

Od 1 lipca 2013 r. został wprowadzony na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej (UD), który będzie obowiązywał na wyznaczonych odcinkach węgierskiej sieci dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości 6513 km. Nowy system o nazwie HU-GO spełnia wymagania technologiczne Unii Europejskiej oraz odpowiada wytycznym Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS).

Elektroniczne pobieranie opłaty drogowej

Od 1 lipca 2013 r. zostanie wprowadzony także i na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej (UD), który będzie obowiązywał na wyznaczonych odcinkach węgierskiej sieci dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości 6513 km. Nowy system o nazwie HU-GO spełnia wymagania technologiczne Unii Europejskiej oraz odpowiada wytycznym Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS).
Obowiązek uiszczania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej dotyczy pojazdów ciężarowych o największej łącznej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony (aktualne kategorie pojazdów D1 i B2 nie są więc nią objęte!). Wielkość tej opłaty proporcjonalnej do przejechanej odległości zależy od rodzaju wykorzystywanej drogi (autostrada, droga szybkiego ruchu lub droga główna), kategorii pojazdu samochodowego (J2, J3, J4), jak i jego klasyfikacji ekologicznej. Sieć dróg o długości 6513 km wciągnięta w system HU-GO praktycznie obejmuje wszystkie trasy nadające się do przewozu ładunku, dlatego niemożliwe jest jej ominięcie.


Opłata drogowa brutto HUF/km

 

 

 

 

Kategoria pojazdu

 

 

J2

 

 

J3

 

 

J4

 

 

Droga
szybkiego ruchu

 

 

Droga
główna

 

 

Droga
szybkiego ruchu

 

 

Droga
główna

 

 

Droga
szybkiego ruchu

 

 

Droga
główna

 

 

A (≥ EURO III.)

 

 

44,54

 

 

18,95

 

 

62,49

 

 

32,80

 

 

91,04

 

 

56,78

 

 

B (EURO II.)

 

 

52,40

 

 

22,29

 

 

73,52

 

 

38,59

 

 

113,80

 

 

70,98

 

 

C (EURO I.)

 

 

60,26

 

 

25,63

 

 

84,55

 

 

44,38

 

 

136,56

 

 

85,18

 

Opłata brutto za korzystanie z płatnych odcinków dróg na Węgrzech (Ft/km). Ważne od 1 stycznia 2015r.


Rząd Węgierski wyznaczył Spółkę Állami Autópálya Kezelő Zrt (ÁAK) (Państwowy Zarządca Autostrad SA) do wypełnienia zadań związanych z pobieraniem opłat i generalną dostawą usługi opłaty elektronicznej, ale będzie ona odgrywała ważną rolę także we wsparciu kontroli.

W jaki sposób można zgłosić opłatę drogową w nowym systemie?

W systemie HU-GO opłatę drogową można zgłosić w dwojaki sposób:
(1) za pomocą urządzenia pokładowego (za pośrednictwem podmiotu działającego na Węgrzech)
(2) wykupionym z góry biletem na określoną trasę (relację).

Należy podkreślić, że bez rejestracji u dostawcy usługi opłaty drogowej (czyli u Spółki Állami Autópálya Kezelő Zrt.) jedynie w drugim przypadku, czyli poprzez zakup biletu na określoną trasę można uzyskać uprawnienie do korzystania z dróg. Rozpoczęcie rejestracji przewidywane jest od 20 czerwca 2013 r. na portalu obsługi klientów systemu (www.hu-go.hu), który ma być niedługo uruchomiony oraz w wyznaczonych do tego punktach sprzedaży.

Ważne: Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury podmiotom prawnym, natomiast osobie prywatnej nie ma takiego obowiązku, w związku z powyższym kierowca musi zasygnalizować potrzebę wystawienia faktury na potrzeby rozliczenia VAT przed faktem zapłacenia za usługę, jako dowód zapłaty otrzyma paragon. Po zapłacie i otrzymaniu paragonu sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury nawet na prośbę klienta (wystawienie faktury po tym fakcie zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy).

1. Korzystanie z usług podmiotów pobierających opłaty (pośredników)
Dla użytkowników, którzy często korzystają z węgierskiego obszaru poboru opłat, może stanowić wygodne rozwiązanie zgłoszenie opłaty drogowej za pomocą urządzenia pokładowego, udostępnionego przez podmioty pobierające opłaty (pośredników), które typowo są węgierskimi przedsięwzięciami udzielającymi usługi monitorowania floty pojazdów. Warunkiem stosowania tego urządzenia jest wstępna rejestracja użytkownika u dostawcy usługi opłaty drogowej (ÁAK) oraz zawarcie umowy z takim podmiotem (pośrednikiem).

Użytkownicy uiszczają swoje należności przedpłatą (prepaid), co oznacza, że ich konto bieżące założone w trakcie rejestracji (i prowadzone przez dostawcę usługi opłaty drogowej, czyli ÁAK) powinno być z góry naładowane. Bilans na tym rachunku stanowi bowiem pokrycie do korzystania z obszaru poboru opłat.

2. Bilet na daną trasę (relację)
Użytkownicy dróg na internetowym portalu obsługi klienta systemu HU-GO (na stronie www.hu-go.hu) lub w terminalach (kioskach), które będą umieszczone w punktach sprzedaży utworzonych na terenie kraju (punkty obsługi klientów, detaliści) będą mieli możliwość do wstępnego zaplanowania swojej trasy. Do tego potrzebne będzie zaznaczenie na mapie punktu początkowego i końcowego trasy (oraz max. 4 punktów pośrednich) i podanie najważniejszych danych dotyczących pojazdu (numer rejestracyjny, znak kraju, klasa ekologiczności, liczba osi, największa łączna masa dopuszczalna, deklaracja dot. Camion-stop - zakazu przejazdów TIR-ów w weekendy, wysokość pojazdu).

Bilet na daną trasę należy każdorazowo wykupić przed korzystaniem z drogi podlegającej opłacie (termin kupna max. 30 dni przed przejazdem). Nabyty w ramach przedsprzedaży bilet na daną trasę będzie ważny przez 2 dni kalendarzowe, a bilet na daną trasę wykupiony bezpośrednio przed skorzystaniem z odcinka podlegającego opłacie, do końca następnego dnia kalendarzowego i w obydwu przypadkach uprawnia do jednokrotnego przejazdu, w tym wyłącznie po zaplanowanej trasie.

Ta usługa jest korzystna dla takich użytkowników, którzy nieregularnie korzystają z węgierskiego obszaru poboru opłat, ale przejeżdżających po zaplanowanych z góry trasach. To rozwiązanie funkcjonuje podobnie jak metoda stosowana w Niemczech, z tą znaczną różnicą, że niezarejestrowani użytkownicy uiszczają zapłatę nie poprzez terminal (urządzenie do zaplanowania trasy), lecz w kasie w biurach obsługi klienta lub w wyznaczonych do tego punktach sprzedaży.

Biura obsługi klienta i punkty sprzedaży

Spółka Állami Autópálya Kezelő Zrt. planuje otworzyć w sumie 20 biur obsługi klienta dla potrzeb systemu HU GO (w celu załatwiania spraw i sprzedaży). Oprócz tego, w pobliżu przejść granicznych w miejscowościach Hegyeshalom i Rajka otwierają się dodatkowo 3 punkty sprzedaży (formy zapłaty: gotówka - HUF i EURO, karta bankowa, karty paliwowe zakontraktowanych partnerów).

Spółka ÁAK oprócz powyższych planuje rozbudowanie rozległej sieci uprawnionych punktów sprzedaży składającej się z blisko 1700 punktów sprzedaży na terenie całego kraju, obejmujących również i przejścia graniczne. W części tych punktów oprócz nabycia biletów na daną trasę będzie możliwe również i kupno urządzeń pokładowych krajowych podmiotów pobierających opłaty (pośredników).

Bilety na daną trasę można kupić - oprócz wymienionych punktów - również i na wkrótce uruchomionym do obsługi klientów portalu systemu HU-GO na stronie www.hu-go.hu

Kontrola uiszczenia opłaty

W węgierskim systemie UD kontrola uiszczenia opłaty zasadniczo odbywać się będzie za pomocą zainstalowanych w sposób trwały stacji kontroli oraz ruchomych urządzeń kontrolnych zainstalowanych w pojazdach (bez potrzeby zatrzymania ruchu). Techniczna infrastruktura, która uzupełnia oraz rozszerza istniejący system kontroli Spółki ÁAK będzie przydatna do pełnego odczytu (zebrania) - niezależnie od warunków atmosferycznych i widoczności, bez względu na porę dnia - dane niezbędne do ustalania, czy dany pojazd podlega opłacie drogowej.

Zainstalowane w sposób trwały stacje kontroli rozpoznają i zapisują poprzez urządzenia wszystkie istotne dane dotyczące pojazdów przejeżdżających przez nie (zdjęcie, znak kraju, numer rejestracji, liczba osi, itd.). Ruchome urządzenia kontrolne różnią się od trwałych stacji tym, że mogą one kontrolować pojazdy będące w ruchu w dowolnym punkcie sieci drogowej, w ciągle i niespodziewanie zmieniających się okresach czasu i miejscach.

Na podstawie zarejestrowanych za pomocą powyżej opisanych narzędzi danych oraz ustalanej na ich podstawie klasy pojazdu można jednoznacznie określić, jaką opłatę dany pojazd na danym odcinku powinien uiścić.

W utworzonym na Węgrzech systemie pobierania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości oprócz istniejących już urządzeń kontroli opłaty będzie zainstalowanych 74 nowych trwałych stacji kontrolnych oraz 45 nowych ruchomych jednostek kontrolnych, aby została zachowana ciągła kontrola poboru opłat nad tym rozszerzonym do poziomu krajowego obszarze oraz by wspierała wykonanie zadań oficjalnych. Sankcje przeciwko nieuprawnionym użytkownikom dróg będzie wymierzała Policja, która na te potrzeby otrzyma 50 nowych jednostek mobilnych. Oprócz tego, po stronie wyjazdu na drogowych przejściach granicznych będą lokalizowane dodatkowe punkty kontrolne. Nieuprawnione korzystanie z dróg podlega karze grzywny.

W przypadku wykrycia wykroczeń wymierzanie kary grzywny może nastąpić w dwojaki sposób:

  • w przypadku kontroli drogowej użytkownika drogi - poprzez zatrzymanie;
  • w przypadku kontroli bez zatrzymania, z zastosowaniem zasady tzw. obiektywnej odpowiedzialności - przeciwko zarejestrowanemu w ewidencji pojazdów właścicielowi lub przewoźnikowi.

W przypadku osób zagranicznych karę wymierzoną bez zatrzymania na miejscu nadal można będzie pobrać w późniejszym terminie, czyli w czasie, gdy nieuprawniony użytkownik dróg ponownie wróci na Węgry.

Dalsze informacje

Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu dla obsługi klientów systemu HU-GO, czyli na stronie internetowej www.hu-go.hu oraz osobiście w biurach obsługi klienta Spółki ÁAK.

 

W poniższym linku znajdziecie Państwo najbardziej typowe błędy popełniane przez użytkowników systemu HU-GO.

https://www.hu-go.hu/articles/view/207259#menu

 

Informacje nt. kar związanych z naruszeniem przepisów dot. opłat drogowych za płatne odcinki dróg publicznych na Węgrzech

Kary związanie z naruszeniem przepisów dot. opłat drogowych za płatne odcinki dróg publicznych na Węgrzech

 

Wielkość kar dla poszczególnych kategorii pojazdów

Kategoria J2

Kategoria J3

Kategoria J4

 

Zaniechanie uiszczenia obowiązujących opłat za użytkowanie dróg

140 000 Huf

 

150 000 Huf

165 000 Huf

Uiszczenie opłaty drogowej, zaniżając rzeczywistą kategorie pojazdu

80 000 Huf

90 000 Huf

110 000 Huf

 

Nieuprawnione korzystanie z dróg spowodowane awarią urządzenia pokładowego

140 000 Huf

150 000 Huf

165 000 Huf

Tabela kar obowiązująca od 1 września 2013r.

 

W poniższym linku znajdziecie Państwo najbardziej typowe błędy popełniane przez użytkowników systemu HU-GO:

https://www.hu-go.hu/articles/view/207259#menu

 


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Produkcja elektroniki przemysłowej i oprogramowania

KSK Developments specjalizuje się w produkcji elektroniki przemysłowej i oprogramowania z element...
Polska - ZABRZE 2021-01-22 Dodał: Paweł Kasperek IT/ICT, Transport i logistyka, Budownictwo, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Produkcja elektroniki przemysłowej i oprogramowania

KSK Developments specjalizuje się w produkcji elektroniki przemysłowej i oprogramowania z element...
Polska - ZABRZE 2021-01-22 Dodał: Paweł Kasperek IT/ICT, Transport i logistyka, Budownictwo, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Usługi transportowe i logistyczne

Lubuskie Centrum Logistyczne z Zielonej Góry świadczy usługi transportowe na terenie całej Unii E...
Polska - Zielona Góra 2020-06-04 Dodał: Centrum Logistyczne Transport i logistyka Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert