Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWażniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2014 r. na Węgrzech

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 16:14:30
polska, węgry, lengyelország, magyarország

Ważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2014 r. na Węgrzech

Płaca minimalna na Węgrzech od 1 stycznia 2014 roku została ustalona w poniższych wysokościach:

- w przypadku pracy na pełen etat jest to 101 500 HUF miesięcznie

- jeżeli względem pracownika wymagane jest ukończenie szkoły średniej lub średniej technicznej, wówczas płaca minimalna wynosi 118 000 HUF miesięcznie.

 

1/ Podatek od dochodów osób fizycznych (SZJA)

a/ Osoby chcące skorzystać z ulgi rodzinnej zobowiązane są do złożenia oświadczenia dot. danego roku, zawierającego informacje o ilości dzieci, bądź osób będących na ich utrzymaniu i ilości miesięcy, w ciągu których były one uprawnione do skorzystania z niniejszych ulg. W przypadku, gdy ulgi przypadają rozdzielnie na małżonków, bądź na osoby żyjące w konkubinacie, każde z nich oddzielnie ma obowiązek złożyć oświadczenie o ilości miesięcy, w których były uprawnione do skorzystania z ulgi.

 

b) W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która korzysta z przysługujących jej ulg podatkowych, odmiennie od obowiązujących zasad ogólnych, ma ona obowiązek zadeklarować miesięcznie wysokość zaliczki na podatek.

 

c) Osoby wpłacające składki członkowskie na dwa dobrowolne fundusze, mogą jedynie poprosić o przekazanie 150 tys. HUF wynikających z ulgi podatkowej na swoje indywidualne konto, zamiast obowiązującej na dzień dzisiejszy zróżnicowanej, niższej sumy. W przypadku konta oszczędnościowego na cele emerytalne – 100/130 tys. HUF, a dobrowolnego funduszu emerytalnego to 130 tys. HUF. Łączna suma zastosowanych ulg nie może przekroczyć 280 tys. HUF.

 

d) Umorzone przez banki kredyty lub pożyczki nie będą podlegać obowiązkowi odprowadzenia podatku również w przypadku mieszkań nie posiadających hipoteki.

 

e) Osoba prywatna, która odpłatnie zrezygnuje z prawa wieczystego użytkowania odnośnie ziemi użytkowanej ponad 15 lat, nie będzie objęta obowiązkiem opłacenia podatku od dochodów.

 

f) Zagraniczni artyści np. aktorzy, statyści, kompozytorzy i inni nie są objęci obowiązkiem podatkowym do dochodów rocznych do wys. 200 tys. HUF. Powyżej tej kwoty mają obowiązek rozliczenia 70% swoich dochodów na zasadach uproszczonego rozliczenia podatku dochodowego, jeśli spełniają warunki typu, nie przebywali na Węgrzech więcej niż 183 dni, ich ubezpieczenie społeczne jest rozliczane w innym kraju oraz że dochód pochodzi od osoby niebędącej płatnikiem SZJA.

 

2/ Podatek dochodowy od osób prawnych (Tao)

 

a) Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zastosować ulgę podatkową do wysokości 60% zapłaconego oprocentowania od pożyczek zaciągniętych na zakup nowego sprzętu (zamiast dotychczasowych 40%). Ulga podatkowa za podpisanymi umowami kredytowymi do dnia 31 grudnia 2013 r nie może przekroczyć 6 milionów HUF.

 

b) Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania w ramach inwestycji również uprawnia do zastosowania ulgi odliczonej z podstawy opodatkowania (maksymalnie 30 milionów HUF).

 

c) Bezpośrednie koszty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych przez związane z podatnikiem przedsiębiorstwo mogą obniżyć podstawę dla wyliczenia podatku.

 

d) Koszty pobranej usługi w restauracji na cele reprezentacyjne również mogą być rozliczone, gdy zostały opłacone kartą bankomatową, kredytową i nie została wystawiona na nie faktura, a tylko paragon.

 

3/ Opodatkowanie małych podatników (KATA)

 

Zmienia się pojęcie małego przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtowo. Nie stanowi już pełnego etatu łącznie 36 godzin wynikających z zatrudnienia u kilku pracodawców, jak również to, że w innym przedsiębiorstwie są odprowadzane za niego obowiązujące opłaty. Grono tych podatników w związku z powyższym ma obowiązek zapłacić 25 tys. HUF miesięcznie na poczet podatku, zamiast dotychczasowych 50 tys. HUF.

 

4/ Podatek Vat

 

a) Do 31 grudnia 2018 r. przedłużono stosowanie odwróconego Vat na zboża i nasiona oleiste.

 

b) Powiększa się liczba przypadków, w których warunkiem zmniejszenia podstawy opodatkowania nie jest już wymóg kontroli przez przedsiębiorcę.

 

c) Eksport towarów nie będzie objęty podatkiem Vat, jeśli opuści teren UE w przeciągu 360 dni (zamiast dotychczasowych 90 dni).

 

5/ Podatek bankowy

 

a) Podatek bankowy będzie obowiązywał również w 2014r.

 

b) Banki do 31 grudnia 2013 r. mogą przeksięgować do funduszu rezerwowego na poczet zysku fundusze ogólnego ryzyka kapitałowego, jednak w tym przypadku mają obowiązek naliczyć od przeksięgowanej łącznej sumy 19% podatku i odprowadzić go do 10 marca 2014 r.

 

6/ Akcyza

 

a) Destylarnie nie posiadające sklepów na swoim terenie również będą uprawnione do bezpośredniej sprzedaży.

 

b) Sprzedaż hurtowa 5kg-25kg butli PB oraz olejów smarowych będzie objęta wymogiem posiadania zezwolenia na działalność związaną z obrotem produktami akcyzowymi.

 

7/ Opłaty

 

a) W przypadku zakupu pierwszego mieszkania każdy nabywca (nie jak dotychczas tylko poniżej 35 roku życia) może ubiegać się o rozłożenie płatności opłat administracyjnych na bezodsetkowe raty do zapłaty w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 

b) Działka budowlana nie będzie objęta opłatami administracyjnymi również w przypadku, gdy pozwolenie na użytkowanie zbudowanej na nim w ciągu 4 lat nieruchomości mieszkalnej będzie wystawione tylko na jednego z jej nabywców.

 

c) Nie będzie objęta opłatami darowizna lub przekazanie majątku pomiędzy małżonkami, bądź nabycie majątku jednego z współmałżonków poprzez zniesienie rozdzielności majątkowej.

 

d) Umorzenie dywidend przez firmę, czy umorzone roszczenie w ramach procesu likwidacji czy ogłoszenia upadłości firmy (dotychczas tylko w przypadku, gdy roszczenie nie było ze strony udziałowca) nie będzie objęte opłatami.

 

8/ Ubezpieczenia społeczne

 

a) Osoby nie mogące skorzystać w pełni z dostępnej ulgi podatkowej w związku z posiadaniem rodziny, którą mogliby odliczyć od podatku od dochodów osób fizycznych (SZJA), o tą pozostałą sumę mogą pomniejszyć należne sumy za indywidualne ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne, nawet do 16% sumy pozostałej do realizacji ulg, ale najwyżej do wysokości wyżej wspomnianego zobowiązania.

 

b) Opłata za podstawowe usługi zdrowotne opłacana za osobę nieubezpieczoną (np. za osoby niepełnoletnie i inne) wzrośnie z 6.660 HUF/mc na 6810 HUF/mc, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą i będących jednocześnie już na emeryturze, będących w stosunku pracy o wymiarze przynajmniej 36 h/tyg.

 

c) Ulgę pomniejszającą podatek socjalny obowiązującą dla pracodawców działających w ramach specjalnej strefy ekonomicznej mogą oni zastosować również w przypadku zatrudnionego mieszkającego w promieniu 20 km od strefy, bądź w danym podregionie.

 

d) Oddelegowani pracownicy z krajów trzecich (spoza UE) mogą pracować na terenie Węgier bez obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego do 2015 r.

 

9/ Zasady opodatkowania

 

a) Odpowiedni urząd skarbowy może w ramach swoich uprawnień umorzyć dane zobowiązanie wynikające z obowiązku uiszczania opłaty za podstawowe usługi zdrowotne opłacana za osobę nieubezpieczoną, jeśli otrzyma informacje zwalniające daną osobę z opłacania tej opłaty (np. gdy otrzyma informacje o pobycie tej osoby zagranicą).

 

b) Wyniki przeprowadzenia kontroli przez sam podmiot można złożyć przed obowiązującym terminem składania deklaracji.

 

c) Zmniejszone zostały opłaty za warunkowe ustalenie wysokości podatku, uprawnia się również podatników do konsultacji przed złożeniem wniosku o ustalenie wysokości należnego podatku z odpowiednimi jednostkami ministerialnymi.

 

d) Do dopełnienia podatku nie wlicza się w 90% zobowiązania różnic walutowych.

 

WPHI Budapeszt na podstawie dziennika HVG

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert