Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatek energetyczny

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 16:02:56
polska, węgry, lengyelország, magyarország

Podatek jest wyliczany od ilości zużytej energii i gazu ziemnego wg zapisów ustawy nr LXXXVIII z 2003 roku o podatku energetycznym, a uzyskane wpływy zasilają budżet państwa.

Podatek jest wyliczany od ilości zużytej energii i gazu ziemnego wg zapisów ustawy nr LXXXVIII z 2003 roku o podatku energetycznym, a uzyskane wpływy zasilają budżet państwa.

Obowiązek płacenia podatku

Podmiotem zobowiązanym do płacenia podatku energetycznego jest podmiot:

 1. zajmujący się sprzedażą energii odbiorcom, nie obejmuje sprzedaży energii do gospodarstw domowych,
 2. bezpośrednio kupujący energię od krajowego producenta energii lub z rynku zorganizowanego, nie obejmuje zakupu energii przez gospodarstwo domowe,
 3. bezpośrednio kupujący energię od Państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, nie obejmuje zakupu energii przez gospodarstwo domowe,
 4. bezpośrednio kupujący energię od Państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej, nie obejmuje zakupu energii przez gospodarstwo domowe,
 5. będący osobą, która produkuję energię na potrzeby własne, za wyjątkiem, gdy pozyskuje energię ze źródeł odnawialnych lub uzyskuje energię na cele wyznaczone w ustępie 1 paragrafu 6. ustawy o w/w podatku, bądź energia jest wyprodukowana w elektrowni o mocy produkcyjnej poniżej 50 MWat oraz jest już objęta w/w podatkiem, pod warunkiem, iż nie przysługuje jej prawo zwrotu części podatku na podstawie punktu b) i f) ustępu 1 paragrafu 6 w/w ustawy,
 6. będący sprzedawcą energii bądź posiadający pozwolenie na obsługę sieci, a który zużywa energię z sieci na potrzeby własne, nie dotyczy przypadku podmiotu posiadającego pozwolenie na obsługę sieci, a który zużywa energię w celu uzupełnienia braków w sieci,
 7. odbiorca, który zakupuje bądź zużywa energię nie obciążoną w/w podatkiem ze źródeł nie opisanych w punktach 1-6,
 8. odbiorca, który podczas zakupu węgla złoży fałszywe oświadczenie, że jest odbiorcą detalicznym.

Podatnikiem w przypadku punktu 1. jest sprzedawca energii, w punktach 3.-5. odbiorca, w punkcie 6. - producent energii, w punkcie 7. - prowadzący obrót energią, odbiorca z sektora publicznego, odbiorca uprawniony, a w przypadku punktu 8 odbiorca.

Podstawa podatku

 • zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach,
 • zużycie gazu ziemnego wyrażone w gigadżulach,
 • zużycie węgla wyrażone w tysiącach kilogramów.

Stawka podatku

 1. 310,50 Huf za każdą megawatogodzinę zużytej energii elektrycznej,
 2. 93,50 Huf za każdy gigadżul zużytego gazu ziemnego.
 3. 2516 Huf za każdą tonę zużytego węgla.

Zwrot podatku

Podatnik, który jest uprawniony do wystąpienia o częściowy bądź całościowy zwrot podatku:

 1. osoba, która używa energię do produkcji energii przekazywanej do sieci energetycznej
 2. osoba, która energię wykorzystuje w związku z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej
 3. osoba, która obsługuje obiekt ciepłowniczy (w zrozumieniu odrębnej regulacji osoba, która zajmuje się centralnym ogrzewaniem i wytwarzaniem ciepłej wody), który zajmuje się wytwarzaniem ciepła na potrzeby gospodarstw domowych,
 4. osoba, która używa energię do procesów redukcji chemicznej, elektrolitycznej lub metalurgicznej;
 5. osoba, która używa gaz ziemny jako surowiec do produkcji;
 6. osoba, która produkuję energię elektryczną na potrzeby własnej produkcji;
 7. osoba, która zużywa węgiel do celów innych niż produkcja ciepła lub energii
 8. osoba posiadająca pozwolenie na obsługę sieci, a która zużywa energię w celu uzupełnienia braków w sieci;
 9. osoba, która przechowuje gaz w podziemnych zbiornikach jako rezerwę

Procedury

Wszystkie procedury związane z opłacaniem podatku energetycznego obsługuje narodowy urząd skarbowy (NAV).

Podmioty podlegające pod w/w ustawę po otrzymaniu numeru identyfikującego wszelkie rozliczenia prowadzą przez NAV.

Podatnik bądź osoba uprawniona do zwrotu podatku, z wyjątkiem uprawnionego odbiorcy zakupującego energię od podmiotu spoza Unii Europejskiej, jest zobowiązany do wyliczenia, zadeklarowania i zapłacenia podatku, a także do zmniejszenia ustalonej kwoty podatku lub ubiegania się o jego zwrot.

W przypadku wspomnianego wyjątku urząd ustala wysokość podatku (tzw. podatek nałożony).

Podatnik bądź osoba uprawniona do zwrotu podatku jest zobowiązana do prowadzenia rejestru umożliwiającego wyliczenie, zadeklarowanie i rozliczenie podatku. Sprzedawca sprzedający węgiel odbiorcom na potrzeby gospodarstw domowych jest zobowiązany przechowywać ich pisemne oświadczenia, iż zakupują węgiel tylko na ten cel.

Podatnik jest zobowiązany wyliczoną i pomniejszoną o uprawniony zwrot kwotę podatku za dany miesiąc, licząc o pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca jako okres podlegający opodatkowaniu, zadeklarować i wpłacać co miesiąc. Wpłat należy dokonać do każdego 20 dnia następnego miesiąca, jak również do tego dnia można ubiegać się o zwrot podatku.

 

WPHI

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert