Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOpłata produktowa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 16:01:20
polska, węgry, lengyelország, magyarország

Opłata produktowa

Opłata produktowa

Opłata produktowa ma na celu zapobieganie bądź zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez spowodowanie racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych przy produkcji, sprzedaży i użyciu poszczególnych produktów oraz zebranie zasobów finansowych na wsparcie akcji zapobiegających lub usuwających skutki zanieczyszczeń spowodowanych przez produkty nieprzyjazne bądź szkodliwe dla środowiska, a także wspomagających podmioty gospodarcze w spełnianiu norm i wytycznych przepisów krajowych i unijnych w zakresie gospodarki odpadami.

Produkty objęte opłatą, sposób zapłaty

Produkty objęte opłatą:

1. akumulatory

2. opakowania

3. produkty naftowe

4. sprzęt elektroniczny i elektryczny

5. opony

6. ulotki reklamowe

7. niektóre produkty z tworzyw sztucznych

8. niektóre produkty przemysłu chemicznego,

9. papier biurowy.

Opisy poszczególnych kategorii wraz z numerami kodów celnych są zawarte Ustawie nr LXXXV o opłacie produktowej z 2011 r. Tekst Ustawy w jęz. węgierskim można odnaleźć pod poniższym linkiem:http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138957.291627

Opłata obejmuje zarówno obrót produktem, jak i proces jego wytwarzania.

Opłatę uiszcza:

 • pierwszy dostawca wprowadzający produkt na rynek bądź pierwszy użytkownik produktu na cele własne
 • w przypadku wytwarzania produktów naftowych pierwszy dostawca wprowadzający produkt na rynek bądź pierwszy użytkownik produktu na cele własne
 • w przypadku w produkcji na zlecenie - zleceniobiorca.

W przypadku ulotek reklamowych za wprowadzanie produktu na rynek uważa się usługi drukarskie (wydruk i przekazanie gotowego produktu).

W przypadku opakowania wyprodukowanego poza granicami kraju pod jego wykorzystaniem na cele własne rozumie się oddzielenie produktu od jego opakowania.

Należy uiścić opłatę produktową za wykorzystanie na cele własne, gdy:

1. firma w likwidacji bez następcy prawnego, posiadająca produkty objęte opłatą produktową, ma uiścić należne opłaty produktowe do dnia ostatecznego zamknięcia bilansu

2. ilość ubytków produktu w procesie produkcji bądź straty w produkcie spowodowane niezależnymi zdarzeniami losowymi przekroczą dopuszczalne limity wyznaczone przez rozporządzenia dot. tego tematu, to za ilość ponad limity należy uiścić opłatę produktową.

Produkty objęte opłatą produktową na czas przechowywania i przeładowywania w obrębie składu podatkowego działającego wg zasad ustawy o podatku VAT, w tym produkt objęty opłatą produktową, lecz objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie jest objęty opłatą produktową do momentu wprowadzenia ich do obrotu.

Opłaty produktowej nie należy uiszczać, gdy:

1. produkt objęty opłatą produktową jest eksportowany poza granice kraju

2. osoba fizyczna produkt objęty opłatą produktową używa na cele własne w ilościach nie przekraczających ilości zaspokajających potrzeby własne.

Zasady ubiegania się o zwrot lub zwolnienie z opłaty produktowej

Można ubiegać się o zwrot opłaty produktowej za produkty, za które została już uiszczona opłata i posiada się na to dokumentację. Wniosek o zwrot opłaty produktowej można składać po terminie uzyskania prawa do zwrotu w ramach kolejnej deklaracji dot. opłaty produktowej za dany okres.

Wielkością zwrotu - z wyjątkiem wniosku o zwrot za wykorzystanie używanego bądź zużytego oleju lub zwrot zaliczki - dla dostawcy wprowadzającego produkt na rynek jest suma kwot opłaty produktowej zadeklarowanej i wpisanej do wydanych faktur.

Można ubiegać się o zwrot opłaty produktowej za produkty, gdy:

 • produkt objęty opłatą produktową jest eksportowany poza granice kraju
 • produkt objęty opłatą produktową jest eksportowany poza granice kraju w ramach innego produktu, a pozostający w swoim opakowaniu oryginalnym
 • działalność zaopatrzeniowa jest prowadzona na podstawie umów międzynarodowych nie objęta składkami społecznymi
 • działalność jest związana z Programem Inwestycji na rzecz Bezpieczeństwa w ramach NATO
 • produkt objęty opłatą produktową jest wykorzystany jako bezpośredni surowiec do produkcji produktu objętego opłatą produktową
 • wywozi się opakowanie poza terminem ustalania opłaty produktowej do jego ponownego wykorzystania, gdy jego część stanowi sprowadzone opakowanie z zagranicy
 • jest to inny rodzaj opakowania, który nie jest użyty do pakowania, z wyjątkiem jego dalszej sprzedaży.

Można ubiegać się o zwrot tej części już wpłaconej obowiązkowej opłaty produktowej nałożonej na różne produkty naftowe, która przypada na część za używany bądź odpadowy produkt naftowy, który został sprzedany i przekazany oraz jest w pełni udokumentowany fakt jego odzysku.

Zasady przejęcia obowiązku opłacenia opłaty produktowej

Opłata produktowa ustalona na podstawie umowy bądź faktury wg obowiązującego prawa może być przejęta przez inny podmiot. Przejmującego opłaty obowiązują te same zasady dot. opłaty produktowej.

W przypadku wytwórcy produktów naftowych przejęcie obowiązku opłaty może przejąć jego pierwszy dostawca wprowadzający produkt na rynek na podstawie wyszczególnienia kwoty opłaty produktowej na wystawionej dla niego fakturze.

Przejęcie opłaty od podatnika na podstawie umowy może nastąpić w przypadku:

 • krajowego odbiorcy, który 60% zakupionego towaru od podatnika objętego opłatą produktową eksportuje zagranicę
 • zleceniobiorcy
 • organizacji rolników, gdy produkt objęty opłatą produktową jest wprowadzony przez organizację rolników na zasadach rozporządzenia nr 1234/2007/EK
 • pierwszego odbiorcy materiału do pakowania objętego opłatą produktową, gdy materiał do pakowania jest wykorzystany jako bezpośredni surowiec do produkcji opakowania gotowego objętego opłatą produktową
 • pierwszego odbiorcy opakowania objętego opłatą produktową, gdy opakowanie jest wykorzystane jako opakowanie gotowe objęte opłatą produktową

W przypadku przejęcia opłaty produktowej obowiązek uiszczenia opłaty jest nakładany w momencie wprowadzania produktu na rynek krajowy, bądź wykorzystania do celów własnych.

Opłata produktowa - ryczałt

Opłatę produktową opłacaną ryczałtem obowiązują poniższe zasady.

Do rozliczania się ryczałtowo z opłaty produktowej ma prawo podatnik wprowadzający na rynek niewielką ilość produktu objętego opłatą produktową, bądź wykorzystujący go na potrzeby własne, a dalej rolnik wykazujący obrót roczny z poprzedniego roku w wyznaczonych limitach, jak również którego obowiązuje opłata produktowa wyznaczona przez zarządzenie Rady nr 73/2009/EK.

Dla podmiotów uprawnionych do rozliczania się ryczałtowo z opłaty produktowej obowiązują następujące stawki:

 1. akumulatory 2 000 huf/rocznie

2. opakowania 12 000 Huf/rocznie

3. produkty naftowe 4 000 Huf/rocznie

4. sprzęt elektroniczny i elektryczny 10 000 huf/rocznie

5. opony 3 000 Huf/rocznie

6. ulotki reklamowe 8 000 Huf/rocznie

7. niektóre produkty z tworzyw sztucznych 4 000 huf/rocznie

8. niektóre produkty przemysłu chemicznego 4 000 Huf/rocznie

9. papier biurowy 4 000 huf/rocznie.

Obrót roczny z poprzedniego roku, a wielkość ryczałtowej opłaty dla podatnika wprowadzającego na rynek niewielką ilość produktu objętego opłatą produktową:

- obrót do 10 milionów rocznie netto - 2000 Huf/rok

- obrót od 10 milionów do maksymalnie 50 milionów rocznie netto - 7000 Huf/rok.

Inne kategorie rolnika - 5000 Huf/rok.

Wybranej formy rozliczania ryczałtowego nie można zamienić na inną formę w ciągu roku podatkowego.

Opłaty produktowe dot. opon

W przypadku sprowadzania zregenerowanych opon na teren Węgier, które zostały uprzednio wyeksportowane zagranicę jako zużyte opony zebrane na terenie Węgier, to wielkość opłaty produktowej wylicza się na podstawie ilości masy dodanej do opon podczas procesu regeneracji. Opłata wynosi 57 Huf/kg.

Opłata produktowa od opakowań

Ustalenie wielkości opłaty produktowej w przypadku wieloskładnikowych bądź pomocniczych opakowań:

 • Jeśli składniki opakowania wieloskładnikowego są z fizycznie rozdzielne, to opłata obowiązuje od każdego składnika z osobna
 • Jeśli składniki opakowania wieloskładnikowego są z fizycznie nierozdzielne, ale jeden ze składników stanowi przynajmniej 90% opakowania, to opłata jest ustalana wg stawek dla tego składnika
 • Jeśli składniki opakowania wieloskładnikowego są z fizycznie nierozdzielne, ale żaden ze składników nie stanowi przynajmniej 90% opakowania, to opłata jest ustalana wg stawek dla poszczególnych składników pomocniczych

Pierwszego dostawcę lub użytkownika opakowania do ponownego użytku wprowadzanego na rynek nie obejmuję opłata produktowa, gdy opakowanie do ponownego użytku jest ujęte w rejestrze - wg wytycznych zawartych w prawie wykonawczym - i przy sprzedaży jest nałożona na opakowanie kaucja. Podmioty stosujące system kaucyjny podlegają nadzorowi przez urząd skarbowy.

Opakowanie do ponownego użytku sprowadzone z zagranicy nie podlega opłacie produktowej, gdy został wywieziony z kraju, nie przekraczając okresu na wyznaczenie opłaty produktowej i jest to udokumentowane.

Taryfy opłat produktowych zawiera załącznik nr 2 do ustawy nr LXXXV z 2011r.

Wyciąg z opłat produktowych dla produktów naftowych

Smary są objęte opłatą produktową i zależne od masy produktu. Stawka opłaty wynosi 114 Huf/kg.

Można ubiegać się o zwrot tej części już wpłaconej obowiązkowej opłaty produktowej nałożonej na różne produkty naftowe, która przypada na część za używany bądź odpadowy produkt naftowy, który został sprzedany lub przekazany do odzysku i jest w pełni udokumentowany fakt jego odzysku.

Opłaty za akumulatory

Opłatę produktową trzeba uiszczać za każdy akumulator.

Opłata nalicza się na podstawie masy akumulatora:

1. Akumulator wypełniony elektrolitem 57 Huf/kg

2. Akumulator nie wypełniony elektrolitem 57 Huf/kg

Opłaty za ulotki reklamowe

Ulotki reklamowe są objęte opłatą reklamową i oblicza się ją od masy 85 Huf/kg.

Opłaty za sprzęt elektroniczny i elektryczny

Sprzęt elektroniczny i elektryczny jest objęty opłatą produktową i jest zależny od masy:

1. Duży sprzęt AGD 57 Huf/kg

2. Mały sprzęt AGD 57 Huf/kg

3. Sprzęt informatyczny i komunikacyjny, z wyjątkiem telefonu komórkowego 57 Huf/kg

4. Elektronika rozrywkowa 114 Huf/kg

5. Elektroniczne i elektryczne sprzęty do majsterkowania, narzędzia, z wyjątkiem przemysłowego sprzętu ciężkiego umiejscowionego 57 Huf/kg

6. Gry, osprzęt sportowy i wypoczynkowy 57 Huf/kg

7. Narzędzia do kontroli, monitorowania i badania 57 Huf/kg

8. Automaty do sprzedaży detalicznej 114 Huf/kg

9. Telefony komórkowe 304 Huf/kg.

Sposób zgłoszenia, zadeklarowania i uiszczenia opłaty do urzędu skarbowego

Jeśli rozporządzenie Rządu nie stanowi inaczej, to zgłosić, zadeklarować i uiścić opłatę produktową należy do urzędu skarbowego (NAV), a także wszelkie sprawy związane z tym tematem, w tym obsługa zwrotów jest rozpatrywana przez w/w urząd. Urząd zajmuje się również kontrolowaniem podmiotów pod kątem w/w opłaty, z wyjątkiem spraw należących do zakresu innych urzędów.

Obowiązek zgłoszenia i rejestracji:

Działalność związaną z produktami objętymi opłatą produktową należy zgłosić w ciągu 15 dni od momentu jej rozpoczęcia oraz składać deklaracje związane z rozliczaniem się z obróbki odpadów bądź z rozliczaniem się z w/w działalności ryczałtowo.

Podatnik podlega wpisowi do odpowiedniego rejestru przez urząd skarbowy na podstawie nadanego mu numerowi VPID. Wszelkie sprawy dot. rejestru są rozpatrywane przez urząd skarbowy. Regulacje dot. rejestru i obowiązkach podatnika są zawarte w prawie o opodatkowaniu.

Obowiązek deklaracji

Podatnik na podstawie rejestrów składa deklaracje na e-formularzu drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu urzędu skarbowego, deklarując wysokość opłaty produktowej dla poszczególnych produktów na dany kwartał do 20 dnia kolejnego miesiąca po upływie kwartału.

Zadeklarowaną kwotę opłaty produktowej za dany rok podatkowy należy uiścić do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego. Opłatę należy uiścić w forintach na wyznaczone przez urząd skarbowy konto obsługujące opłatę produktową.

Jeśli opłata produktowa wyniesie mniej niż 1000 Huf, to nie ma obowiązku uiścić opłaty, także opłata w tej wysokości nie podlega zwrotowi przez urząd skarbowy.

Dokumenty związane z opłatą produktową są dostępne na stronie www.nav.gov.hu.

 

WPHI

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert