Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZakup nieruchomości przez cudzoziemców

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 15:59:29
polska, węgry, lengyelország, magyarország

W rozumieniu regulacji prawnych na Węgrzech cudzoziemcem jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa węgierskiego, z wyjątkiem osoby z prawem do pobytu stałego lub statusem uchodźcy, lub osoba prawna mająca siedzibę poza terenem Węgier lub nieposiadająca osobowości prawnej, a mająca siedzibę poza terenem Węgier.

W rozumieniu regulacji prawnych na Węgrzech cudzoziemcem jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa węgierskiego, z wyjątkiem osoby z prawem do pobytu stałego lub statusem uchodźcy, lub osoba prawna mająca siedzibę poza terenem Węgier lub nieposiadająca osobowości prawnej, a mająca siedzibę poza terenem Węgier.

Z momentem wejścia Węgier do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać jednak różne zasady dla cudzoziemców będących obywatelami krajów będących członkiem UE, a obywatelami krajów trzecich. Od dnia 1 maja 2004 roku generalna zasada, iż nabycie nieruchomości lub udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia, nie ma zastosowania do obywateli oraz przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tą ostatnią grupę obowiązują te same zasady, co obywateli węgierskich. Jedynym wyjątkiem jest zakup ziemi rolnej.

Według aktualnych przepisów cudzoziemiec, bez względu na to czy jest obywatelem krajów Unii Europejskiej, czy krajów trzecich, nie może nabyć ziemi rolnej. Obywatel krajów Unii Europejskiej, którego miejscem zamieszkania oraz miejscem uprawiania roli nie są Węgry, może zakupić gospodarstwo (siedlisko) niebędące terenem uprawnym o maksymalnej wielkości 6000 m2. Wytyczne dotyczące terenów uznanych za nieuprawne są zawarte w Rozporządzeniu Rządowym nr 7/1996. (I. 18.). Obywatele krajów trzecich mogą tego typu nieruchomość zakupić za pozwoleniem wydanym przez odpowiedni dla nieruchomości samorząd terytorialny.

Obywatel kraju członkowskiego Unii Europejskiej, którego miejscem zamieszkania oraz miejscem docelowego uprawiania ziemi są Węgry, może zakupić ziemię rolną (pod takimi samymi restrykcjami ilościowymi co obywatel Węgier - do 300 ha) pod poniższymi warunkami, mianowicie iż zamierza prowadzić indywidualną działalność rolniczą oraz legalnie mieszka i prowadzi już działalność rolniczą na terenie Węgier przynajmniej od 3 lat (dzierżawiąc ziemię rolną), co może potwierdzić odpowiednią dokumentacją. Musi także złożyć oświadczenie, iż nadal będzie kontynuować tego typu działalność, dotrzymując obowiązujących warunków (np. dochód z innego typu działalności niż rolnicza nie przekroczy 25% wszystkich jego dochodów).

Wszelki zakup nieruchomości na Węgrzech musi się odbyć na podstawie umowy pisemnej zawierającej: dane osobowe obu stron umowy, dokładne dane dot. położenia nieruchomości i jej dotychczasowego właściciela/i, dane dot. obywatelstwa stron umowy, dokładną datę i miejsce podpisania tejże umowy oraz w przypadku większej ilości stron umowy podpisy obu stron umowy na każdej ze stron dokumentu oraz pełny podpis na jego końcu. Umowa musi być potwierdzona przez prawnika lub doradcę prawnego lub być ujęta w akt notarialny przez notariusza. Wszelką nieruchomość można zakupić tylko i wyłącznie od właściciela, który jest wpisany w Rejestr nieruchomości jako osoba, która na dzień sprzedaży posiada prawo własności do danej nieruchomości.

Koszty wystawienia niezbędnej dokumentacji na dzień sprzedaży nieruchomości, jeśli strony nie ustalą inaczej, obciąża sprzedającego. Koszty podpisania umowy sprzedaży nieruchomości (obsługa prawna), podatków i wpisu do Rejestru nieruchomości, jeśli strony nie ustalą inaczej, ponosi kupujący. Koszty obsługi prawnej wahają się od 0,5% do 1,5% wartości nieruchomości, z tym, że poniżej pewnej sumy prawnik nie podejmie się obsługi prawnej (na dzień dzisiejszy to ok. min. 20.000 HUF). Dla obsługi notarialnej obowiązują stawki taksy notarialnej.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert