Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWęgierski elementarz

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Ważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2014 r. na Węgrzech

Ważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2014 r. na Węgrzech Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Obciążenie prawami osób trzecich majątku firm

Na Węgrzech istnieje możliwość sprawdzenia czy właściciel sprzedawanej maszyny/urządzenia może nią swobodnie dysponować (dokonać jej sprzedaży) w dwóch źródłach. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Zwrot podatku VAT w przypadku podatników niebędących rezydentami

Zwrot podatku VAT w przypadku podatników niebędących rezydentami Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Ubezpieczenia społeczne dla pracowników, konsultacje ze związkami zawodowymi,...

Ubezpieczenia społeczne dla pracowników, konsultacje ze związkami zawodowymi, płaca minimalna Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Wybrane kancelarie prawne na Węgrzech

Wybrane kancelarie prawne na Węgrzech Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatki od osób fizycznych

Znaczną część modyfikacji zawiera „ustawa CLVI z 2011r. o zmianie ustaw dotyczących podatków oraz ustaw z nimi powiązanych." Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Pozwolenia, koncesje, ograniczenia działalności gospodarczej

Pozwolenia, koncesje, ograniczenia działalności gospodarczej Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech

Firmy zagraniczne mogą tworzyć na terenie Węgier swoje filie lub przedstawicielstwa handlowe. Podstawę prawną stanowi przyjęta przez parlament węgierski w 1997 r. „Ustawa nr CXXXII o filiach i przedstawicielstwach handlowych przedsiębiorstw zagranicznych" (zmieniona w 2006 roku), dalej zwana ustawą. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Obowiązkowa rejestracja przedsiębiorców w izbie gospodarczej

1 stycznia 2012 roku na Węgrzech wszedł w życie obowiązek zgłaszania przedsiebiorców do rejestru prowadzonego przez lokalną izbę przemysłowo-handlową (területi kereskedelmi és iparkamara), właściwą ze względu na siedzibę przedsibiorcy. Obowiązkowi temu podlegają wszyscy nowopowstający i już istniejący przedsiębiorcy (zarówno prowadzący działalność jednoosobowo, jak i spółki), za wyjątkiem rolników i przedsiębiorstw prowadzących rolniczą działalność gospodarczą. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatki lokalne na Węgrzech

Podatki lokalne na Węgrzech Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek „od elementów sieci " (od mediów podziemnych i naziemnych)

Podatek „od elementów sieci " (od mediów podziemnych i naziemnych) Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek energetyczny

Podatek jest wyliczany od ilości zużytej energii i gazu ziemnego wg zapisów ustawy nr LXXXVIII z 2003 roku o podatku energetycznym, a uzyskane wpływy zasilają budżet państwa. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej)

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Opłata produktowa

Opłata produktowa Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek od usług telekomunikacyjnych

Podatek od usług telekomunikacyjnych Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców

W rozumieniu regulacji prawnych na Węgrzech cudzoziemcem jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa węgierskiego, z wyjątkiem osoby z prawem do pobytu stałego lub statusem uchodźcy, lub osoba prawna mająca siedzibę poza terenem Węgier lub nieposiadająca osobowości prawnej, a mająca siedzibę poza terenem Węgier. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Proces inwestycyjny - pozwolenie na budowę

W przypadku inwestycji, którą inwestor planuje zrealizować na wolnej, niezagospodarowanej działce, przed jej zakupem należy dowiedzieć się w odpowiednim urzędzie ziemskim (Földhivatal) oraz w Wydziale budowlanym i technicznym Urzędu Gminy (Műszaki- és építésügyi osztály), a także w odpowiednim Inspektoracie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) o przepisach dotyczących danego terenu, możliwości zabudowy i zagospodarowania oraz o możliwych zakazach budowy. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Wprowadzenie państwowego monopolu tytoniowego na Węgrzech

Od 1 lipca 2013 roku wchodzi w życie ustawa wprowadzająca monopol państwa na sprzedaż detaliczną papierosów na Węgrzech. Punkty sprzedaży będą musiały posiadać koncesję. Koncesji udzieli Minister Gospodarki, który jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowań przetargowych dla wszystkich miejscowości (wsie i miasta) na Węgrzech. Przetargi zostaną ogłoszone do października br. i rozstrzygnięte w przeciągu kolejnych 2 miesięcy. Szczegóły dot. opłat i sposobu rozliczania będą zawarte w w/w umowach. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek od wypadków samochodowych i podatek od ubezpieczeń

Z dniem 1 września 2012 roku wprowadzono nowy podatek tzw. od wypadków samochodowych. Płatnikiem podatku są ubezpieczyciele i suma podatku to 30% wartości opłaty OC na dany pojazd. Po wielu negocjacjach przyjęto górny limit podatku na 83 HUF/dzień, co oznacza korzyść dla właścicieli pojazdów o dużej pojemności lub wysokiego ryzyka. Ubezpieczyciele zapowiedzieli już wzrost stawek za ubezpieczenie o sumę podatku. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej

W 2003 roku wszedł w życie nowy rodzaj podatku przyjęty za Ustawą nr XLIII z 2002 r. (zwaną dalej Ustawa o EVA) tzw. uproszczony podatek od działalności gospodarczej. Zamiast wielu podatków (w tym np. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od dywidend czy podatku liniowego lub Vat i inne) osoby odpowiadające zapisom w/w Ustawy mogą się rozliczać według jednej uproszczonej stawki podatku, zwanej dalej podatkiem Eva. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

Poprzednia
z 2

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Protetyk Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest niezbędne? Kilka sł...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert