Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKto i gdzie inwestuje

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 16:42:07
węgry, polska, inwestycje, firmy

Największym inwestorem na Węgrzech są Niemcy. Natomiast blisko jedna trzecia węgierskich bezpośrednich inwestycji trafia do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz do Ameryki Środkowej.

 

Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Węgrzech na koniec I półrocza 2013 roku wynosiła 78,4 mld euro.

 

Źródło: Bank Światowy

 

Największym inwestorem w tym kraju są: Niemcy (ok. 25 proc.), Luksemburg (ok.14 proc.), Holandia (ok. 12 proc.), Austria (11,5 proc.), Francja (ponad 4 proc.) i USA (2,5 proc.). Taki udział Luksemburga i Holandii związany jest z faktem, iż wiele inwestycji finansowanych jest przez spółki-córki firm międzynarodowych osiadłych w tych krajach. Blisko trzy czwarte tych inwestycji ulokowano w branży usługowej, zaś ponad 20 proc. zainwestowano w przemysł przetwórczy, głównie w przemysł samochodowy, IT, farmaceutyczny oraz spożywczy.

W I półroczu 2013 roku saldo napływu BIZ na Węgry było ujemne i wyniosło 25 mln euro. Największa wartość inwestycji w pierwszym półroczu 2013 roku pochodziła z Irlandii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, krajów Ameryki Środkowej oraz Włoch. Jednocześnie w I półroczu 2013 roku francuscy inwestorzy wycofali z Węgier 669 mln euro, inwestorzy z Holandii 495 mln euro, z Niemiec 336 mln euro, z USA 168 mln euro.

Skumulowana wartość węgierskich BIZ na koniec pierwszego półrocza 2013 r. wyniosła 26,6 mld euro, co dało Węgrom drugie miejsce w Europie Środkowej w przeliczeniu na głowę mieszkańca (2689 euro) po Słowenii, oraz pierwsze miejsce w regionie, biorąc po uwagę udział inwestycji w stosunku do PKB (26,9 proc.). Prawie 31 proc. węgierskich BIZ skoncentrowane było w Europie Środkowo-Wschodniej. Najwięcej węgierskich inwestycji trafiło do krajów Ameryki Środkowej, do Chorwacji, Belgii, Szwajcarii, Luksemburga, Słowacji, na Cypr raz Bułgarii i Rumunii.

Węgierskie inwestycje realizowane były głównie w sektorze usług oraz innych usługach biznesowych, a także w przemyśle przetwórczym, głównie przetwórstwie ropy naftowej, sektorze IT, produkcji leków, górnictwie.

 

Węgry w Polsce 

 

Napływ węgierskich inwestycji do Polski w 2012 roku wyniósł ogółem 183,4 mln euro (91,1 mln euro w 2011 roku, 197,2 mln euro w 2010 roku), przy czym wartość kapitału własnego wyniosła 80,4 mln euro, kwota reinwestowanych zysków 18,4 mln euro, a wartość pozostałych inwestycji 84,6 mln euro. Zobowiązania Polski z tytułu węgierskich inwestycji bezpośrednich wzrosły w 2012 roku do 939,2 mln euro (z poziomu 604,4 mln euro w 2011 roku, 556,8 mln euro w 2010 roku), przy czym na zobowiązania te złożyły się: kapitał własny i reinwestowane zyski na poziomie 480,5 mln euro oraz pozostałe inwestycje na poziomie 458,8 mln euro.

W 2012 roku dochody węgierskich inwestorów z tytułu zaangażowanego w Polsce kapitału wyniosły 42,0 mln euro (dla porównania: 29,3 mln euro w 2011 roku, 18,5 mln euro w 2010 roku), w następującym rozbiciu: dywidendy 15,3 mln euro. reinwestowane zyski 18,4 mln euro, odsetki 8,3 mln euro.

 

Polska na Węgrzech

 

Odpływ kapitału z tytułu polskich inwestycji na Węgrzech w 2012 roku wyniósł ogółem 206,9 mln euro (dla porównania: minus 5,8 mln euro w 2011 roku, 37,2 mln euro w 2010 roku), przy czym wartość kapitału własnego wyniosła 185,9 mln euro, kwota reinwestowanych zysków 0,9 mln euro, a wartość pozostałych inwestycji 20,2 mln euro.

Stan należności Polski z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich na Węgrzech na koniec 2012 roku wyniósł 482,7 mln euro (dla porównania: 380,0 mln euro w 2011 roku, 404,1 mln euro w 2010 roku), przy czym na należności te złożyły się: kapitał własny i reinwestowane zyski na poziomie 144,1 mln euro oraz pozostałe inwestycje na poziomie 338,5 mln euro.

Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich na Węgrzech wyniosły w 2012 roku 11,2 mln euro (dla porównania: minus 43,2 mln euro w 2011 roku, 13,0 mln euro w 2010 roku), w następującym rozbiciu: dywidendy 3,1 mln euro, reinwestowane zyski 0,9 mln euro, odsetki 7,2 mln euro.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zapalniczki reklamowe

Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert