Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWęgierski elementarz

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Opłata produktowa

Opłata produktowa Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek energetyczny

Podatek jest wyliczany od ilości zużytej energii i gazu ziemnego wg zapisów ustawy nr LXXXVIII z 2003 roku o podatku energetycznym, a uzyskane wpływy zasilają budżet państwa. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Egzekucja roszczeń na Węgrzech

Wymiana dóbr oraz usług pomiędzy Węgrami a innymi krajami w znacznym stopniu wzrosła w ostatnich latach. W relacji biznesowej z podmiotem węgierskim może zdarzyć się niestety taka sytuacja, że węgierski partner nie jest w stanie lub też nie chce dokonać zapłaty. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek od produktów z wysoką zawartością soli bądź cukru

Ustawa nr CIII. z 2011 r. o podatku produktowym związanym ze zdrowiem publicznym (tzw. podatek chipsowy bądź hamburgerowy) wprowadziła od 1 września 2011 roku podatek od żywności i napojów o wysokiej zawartości cukru, soli, węglowodanów oraz kofeiny i tauryny. W/w podatkiem objęta jest żywność paczkowana, przede wszystkim napoje energetyzujące, chipsy i inne przekąski, słone i słodkie ciasteczka oraz pakowane ciasta. Podatek nie obejmuje podstawowych produktów spożywczych, tylko takie, które posiadają ich zdrowy odpowiednik. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek od wartości dodanej (VAT) - Ustawa CXXVII. z 2007 roku

Podatek od wartości dodanej (VAT) - Ustawa CXXVII. z 2007 roku Od początku 2012 roku stawka podatku VAT wynosi 27%. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Formy zatrudnienia na Węgrzech - Umowa o pracę

Regulacje prawne dot. tej formy zatrudnienia są zawarte w Ustawie nr I z 2012 roku - Kodeks Pracy oraz, w poszczególnych przypadkach, w umowach zbiorowych, przepisach zakładowych. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej

W 2003 roku wszedł w życie nowy rodzaj podatku przyjęty za Ustawą nr XLIII z 2002 r. (zwaną dalej Ustawa o EVA) tzw. uproszczony podatek od działalności gospodarczej. Zamiast wielu podatków (w tym np. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od dywidend czy podatku liniowego lub Vat i inne) osoby odpowiadające zapisom w/w Ustawy mogą się rozliczać według jednej uproszczonej stawki podatku, zwanej dalej podatkiem Eva. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek od wypadków samochodowych i podatek od ubezpieczeń

Z dniem 1 września 2012 roku wprowadzono nowy podatek tzw. od wypadków samochodowych. Płatnikiem podatku są ubezpieczyciele i suma podatku to 30% wartości opłaty OC na dany pojazd. Po wielu negocjacjach przyjęto górny limit podatku na 83 HUF/dzień, co oznacza korzyść dla właścicieli pojazdów o dużej pojemności lub wysokiego ryzyka. Ubezpieczyciele zapowiedzieli już wzrost stawek za ubezpieczenie o sumę podatku. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Wprowadzenie państwowego monopolu tytoniowego na Węgrzech

Od 1 lipca 2013 roku wchodzi w życie ustawa wprowadzająca monopol państwa na sprzedaż detaliczną papierosów na Węgrzech. Punkty sprzedaży będą musiały posiadać koncesję. Koncesji udzieli Minister Gospodarki, który jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowań przetargowych dla wszystkich miejscowości (wsie i miasta) na Węgrzech. Przetargi zostaną ogłoszone do października br. i rozstrzygnięte w przeciągu kolejnych 2 miesięcy. Szczegóły dot. opłat i sposobu rozliczania będą zawarte w w/w umowach. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej)

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców

W rozumieniu regulacji prawnych na Węgrzech cudzoziemcem jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa węgierskiego, z wyjątkiem osoby z prawem do pobytu stałego lub statusem uchodźcy, lub osoba prawna mająca siedzibę poza terenem Węgier lub nieposiadająca osobowości prawnej, a mająca siedzibę poza terenem Węgier. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Ogólne informacje o Węgrzech

Węgry leżą w Europie Środkowej pomiędzy 45o44' a 48o35' szerokości północnej oraz 16o07' i 22o54' długości wschodniej. Graniczą z Austrią, Słowacją, Ukrainą, Rumunią, Serbią, Chorwacją i Słowenią. Ich powierzchnia wynosi 93.030 km2, co stanowi 1% całości powierzchni Europy. Węgry zamieszkane są przez ok. 9 855 mln obywateli, z czego 1.757 mln żyje w stolicy - Budapeszcie. Gęstość zaludnienia wynosi 106 osób na km2, z czego ponad połowa populacji żyje w miastach. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Kft.) na Węgrzech (2015)

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Kft.) na Węgrzech (2015) Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Przetargi państwowe na Węgrzech

Ustawą obowiązującą dla przetargów państwowych na Węgrzech jest Ustawa Nr CVIII o zamówieniach publicznych (dalej: Ustawa o przetargach). Według § 10 ust. 4 Ustawy o przetargach Urząd Zamówień Publicznych na początku każdego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłasza obowiązujące progi. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Indywidualna działalność gospodarcza na Węgrzech - 2015

Republika Węgierska zapewnia swoim obywatelom swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Gwarantuje to wprowadzona na początku przemian ustrojowych - w 1990 roku - ustawa o prywatnej przedsiębiorczości (Evt., V 1990). Po przystąpieniu Węgier do Unii Europejskiej ustawa ta odnosi się również do obywateli innych państw członkowskich Wspólnoty. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Podatek „od elementów sieci " (od mediów podziemnych i naziemnych)

Podatek „od elementów sieci " (od mediów podziemnych i naziemnych) Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Zwrot podatku VAT w przypadku podatników niebędących rezydentami

Zwrot podatku VAT w przypadku podatników niebędących rezydentami Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech

Firmy zagraniczne mogą tworzyć na terenie Węgier swoje filie lub przedstawicielstwa handlowe. Podstawę prawną stanowi przyjęta przez parlament węgierski w 1997 r. „Ustawa nr CXXXII o filiach i przedstawicielstwach handlowych przedsiębiorstw zagranicznych" (zmieniona w 2006 roku), dalej zwana ustawą. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Pozwolenia, koncesje, ograniczenia działalności gospodarczej

Pozwolenia, koncesje, ograniczenia działalności gospodarczej Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

zdjęcie domyślne

Obciążenie prawami osób trzecich majątku firm

Na Węgrzech istnieje możliwość sprawdzenia czy właściciel sprzedawanej maszyny/urządzenia może nią swobodnie dysponować (dokonać jej sprzedaży) w dwóch źródłach. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Węgry, Lengyelország, Magyarország

Poprzednia
z 2