Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuStart-upy na Węgrzech

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Karaskiewicz | 2016-01-22 16:25:05
start-up

Międzynarodowe sukcesy węgierskich firm, rozpoczynających swoją działalność, jako start-upy (jak Prezi, UStream, LogMeIn, Leonar3Do), spowodowały, że Budapeszt staje się coraz bardziej atrakcyjnym ośrodkiem dla społeczności start-upów.

Według szacunków, na Węgrzech działa do 450 start-upów, zlokalizowanych przede wszystkim w Budapeszcie. Dane za 2013 r. pokazują, że jedynie 168 start-upów wykazywało zysk netto – łączny obrót w/w podmiotów wyniósł 46 mld HUF (ok. 656 mln zł).

Główne branże, w których występują węgierskie start-upy to: ICT, Big Data, IT Security, Cloud (security), SaaS (Software as a service), Hardware (IoT – Internet of Things), SmartHome, Travel, e-commerce itp.

 

Najlepsze praktyki w obszarze wsparcia start-upów:

 

- inkubatory i akceleratory (program „Innovation Ecosystem”) umożliwiające start-upom nawiązanie kontaktu z mentorami oraz zdobycie wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, potencjalnych klientów itd.

- wsparcie start-upów przez Narodowe Domy Handlowe na rynkach zagranicznych (odpowiedniki WPHI funkcjonujące obecnie w 40 krajach) – program „Innotrade”,

- fundusze venture capital, finansujące działalność start-upów w początkowej fazie rozwoju,

- organizowane przy uczelniach wyższych warsztaty, gdzie start-upy mogą eksperymentować z różnego rodzaju modelami biznesowymi planowanej działalności,

- warsztaty non-profit, podczas których specjaliści z poszczególnych branż IT dzielą się swoją profesjonalną wiedzą ze start-upami,

- warsztaty uniwersyteckie oraz tzw. hackathons – podczas których profesjonalni uczestnicy, np. programiści komputerowi, oceniają projekt pod względem jego przydatności.

 

Sposoby wsparcia

 

Program Innovation Ecosystem

 

Węgierskie Narodowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacyjności (węg. NKFIA) administruje programem "Innovation Ecosystem", którego głównym celem jest finansowanie inkubatorów, wspierających proces uruchamiania start-upów.

Przeznaczona na finansowanie w/w programu kwota 5 mld HUF (ponad 72 mln zł) pochodzi z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Gospodarczy i Innowacyjność (GINOP). Program „Innovation Ecosystem” stanowi integralną część portfela programów finansowania, koordynowanych przez NKFIA - które w 2015 r. przeznaczyło łącznie 221 mld HUF dla celów badań i rozwoju innowacji. Finansowanie wszystkich obszarów innowacji, ma na celu pobudzenie konkurencyjnego wzrostu gospodarczego, poprzez stworzenie przewidywalnego i stabilnego systemu motywacyjnego dla badań, ukierunkowanych projektów rozwojowych i innowacji z potencjałem rynkowym.

 

W pierwszej fazie programu „Innovation Ecosystem”, przedsiębiorstwa chcące utworzyć inkubator mogą ubiegać się o środki przeznaczone na rozwój ekosystemu start-upowego. Po ustanowieniu inkubatora przez wnioskodawcę, może on bezpośrednio zapraszać start-upy do składania wniosków o wsparcie. Inkubatory decydują według własnego uznania nt. wyboru projektów start-upowych. Mają one prawo przeznaczyć do 20% otrzymanej dotacji na sfinansowanie własnych kosztów operacyjnych, natomiast reszta środków musi zostać przekazana wybranym beneficjentom start-upowym( do wysokości 60 mln HUF na każdy z projektów). Inkubatory będą musiały inwestować własne środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 20% alokowanych w start-upie dotacji. W trakcie procesu inkubacji, inkubator, w drodze swoich inwestycji, stanie się także z czasem udziałowcem start-upu, do wysokości 24 % udziałów.

 

Każdy z inkubatorów może ubiegać się o środki do wysokości 600 mln HUF na okres 3 lat, w celu realizacji swojego programu obejmującego wybór, mentoring, rozwój technologii oraz finansowanie wejścia na rynek innowacyjnych start-upów.

 

Ważnym elementem programu „Innovation Ecosystem” jest założenie, iż państwo powinno dzielić wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w firmy oparte na innowacji z właścicielami inkubatorów, specjalizujących się w rozwoju start-upów.

 

Program Innotrade

 

W ramach programu „Innotrade”, Węgierski Narodowy Dom Handlowy organizuje i finansuje udział przedstawicieli start-upów w międzynarodowych targach za granicą. Na powyższy cel, WNDH dysponuje budżetem na poziomie 70 mln HUF. Aktualnie WNDH posiada

przedstawicielstwa (Domy Handlowe) w poszczególnych krajach. Oprócz Domów Handlowych tworzone są również mniejsze jednostki tzw. biura WNDH, w tym 7 biur w Rumunii, 7 biur na Słowacji, 2 biura w Serbii, 2 biura na Ukrainie, a także w Austrii, Chorwacji, Polsce i Słowenii.

Celem programu „Innotrade” jest wpieranie tych start-upów, które posiadają już prototypy swoich produktów i mogą je zaprezentować na imprezach targowych.

 

Export express

 

W ramach programu „Innotrade” funkcjonuje system Export Express, umożliwiający selekcję najbardziej obiecujących, innowacyjnych produktów i usług, którym zostanie udzielone wsparcie na rynkach zagranicznych.

 

Runway Budapest 2.0.2.0.

 

W związku z intensywnym rozwojem społeczności internetowej i start-upowej na Węgrzech, powstała publiczno-prywatna inicjatywa promocji Budapesztu, jako stolicy start-upowej dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Rynway Budapest 2.0.2.0. Na ten program, i związane z nim inicjatywy informacyjne, edukacyjne i promocyjne, na lata 2014-2020 przeznaczono kwotę 140 mld HUF.

 

Brain drain

 

Środowiska start-upowe na Węgrzech określają dotychczasowe działania rządu, jako niewystarczające dla zatrzymania start-upów w kraju.

Podkreślana jest konieczność zmian legislacyjnych w zakresie stworzenia preferencyjnego środowiska funkcjonowania oraz ulg podatkowych dla start-upów.

 

Niemniej, wśród głównych zalet Budapesztu, jako ośrodka start-upowego wymienia się:

- dostępność konkurencyjnej cenowo, wykwalifikowanej kadry pracowniczej (IT, business, biotechnologia, medycyna);

- niskie koszty utrzymania (pomimo 27% VAT-u);

- szybkie łącza internetowe (Budapeszt zajmuje 6 pozycję na świecie pod względem przepustowości sieci);

- bezkosztowa i szybka procedura założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (firmy nieuzyskujące dochodów przekraczających 6 mln HUF, są zwolnione ze wszystkich podatków i składek, płacąc zryczałtowaną opłatę w wysokości 50 tys. HUF – (ok. 715 zł miesięcznie);

- dostępność środków venture capital (inicjatywa JEREMIE) oraz rozbudowana sieć społeczności start-up.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Protetyk Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest niezbędne? Kilka sł...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert