Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNowe prawo zamówień publicznych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Karaskiewicz | 2016-01-11 15:26:32
prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych została uchwalona Parlament pod koniec września 2015 roku. Ustawa ma na celu dostosowanie węgierskiego prawa do europejskich dyrektyw przyjętych w zeszłym roku w Brukseli.

Regulacje, które weszły w życie z dniem 1 listopada 2015 mają znaczny wpływ na zamówienia publiczne dotyczące projektów budowlanych. 

Przede wszystkim, w wyniku nowego prawa ceny przestają być kryterium nadrzędnym przy rozpatrywaniu wniosków przez odpowiednie instytucje. Inne kryteria, takie jak tworzenie nowych miejsc pracy, innowacyjność czy wspieranie rozwoju gospodarczego będą równorzędnie rozpatrywane.

Z drugiej strony, nowe prawo jest pocieszeniem dla przedsiębiorców budowlanych chcących pokonać konkurencję zaniżając w ostatnich latach ceny do niewiarygodnie niskiego poziomu. Od tej pory odpowiednie instytucje będą mogły automatycznie odrzucać ofertę przedsiębiorcy stanowczo zawyżającego ceny usługi, torując drogę tańszym wykonawcom.

Kolejną ważną zmianą w nowym prawie jest skrócenie procedury przetargowej. Od tej pory, w przypadku otwartego przetargu termin zgłoszeń został skrócony z 40 do 35 dni oraz do 30 dni w przypadku zgłoszeń elektronicznych. Ponadto, w nagłych przypadkach termin może zostać skrócony do zaledwie 15 dni.

W następstwie zmian, nowa uproszczona procedura przetargów krajowych dotyczyć będzie projektów budowlanych o wartości między 100 a 500 mln HUF. Projekty o wartości od 500 mln HUF do 1,5 mld HUF objęte będą procedurą negocjacyjną po uprzednim upublicznieniu. Powyżej tych wartości europejski przetarg publiczny będzie obowiązkowy. Ponadto, minimalny próg dla tzw. ograniczonych przetargów krajowych z 4 ofertami zostanie obniżony do 100 mln HUF.

Inną ważną zmianą jest sankcjonowanie firm mających ponad 25% kapitału ulokowanego w tzw. rajach podatkowych, poprzez wyłączenie ich z procedury przetargowej. Prawo daje także zamawiającemu możliwość rozwiązania w takim przypadku umowy, nawet po tym jak kontrakt został podpisany.

Największy zestaw zmian dotyczyć będzie czynników niemożliwych do przewidzenia w fazie początkowej. Od lat zarówno zamawiający jak i przedsiębiorstwa budowlane mają dylemat, czy modyfikować umowę czy może rozpocząć całą procedurę od nowa w przypadku pojawienia się usług dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia w umowie początkowej, a są niezbędne do należytego wykonania zobowiązań zawartych w tejże umowie. W przypadku takich sytuacji ustawodawca przewiduje obecnie pakiet wytycznych mających na celu przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz zasad równego traktowania także po podpisaniu umowy.

Konieczność kodyfikacji umowy może być zależna od wielu czynników, ale zwykle wynika z innowacji technologicznych, zmian w prawie, anomalii geologicznych, braku odpowiednich materiałów lub po prostu od zmieniających się oczekiwań kontrahenta. Modyfikacja pociąga za sobą zwykle rewizję planu budowy, tym samym częściową zmianę lub rezygnację z niektórych usług, dostaw czy instalacji, a także zmiany jakościowe i ilościowe oraz zmiany warunków pracy.

Opierając się na procedurach FIDIC, istnieją odpowiednie instrumenty prawne na rozwiązanie takich przypadków, jednak zgodność z zasadami zamówień publicznych wciąż musi być zachowana. Wytyczne zawarte w obszernym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości określają warunki, w których modyfikacja umowy nie wymaga otwarcia nowej procedury przetargowej. Takie wyjątki zostały sklasyfikowane w trzech głównych kategoriach:

W pierwszym tzw. progu de minimis:, jeżeli łączna wartość kontraktu nie przekracza ustalonego przez UE progu dla takich kontraktów, ani 15% wartości pierwotnego kontraktu na budowę, wszczęcie nowej procedury nie jest wymagane.

Druga kategoria zwalnia z ponownej procedury przetargowej bardziej złożone modyfikacje niezależne od wartości zmian. Na przykład, jeżeli w przypadku zamówień publicznych warunki modyfikacji zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy są jasno i precyzyjnie ustalone lub niektóre usługi nie mogą zostać wykonane z powodów ekonomicznych, technicznych, braku sprzętu lub odpowiednich materiałów nowy przetarg nie jest konieczny.

Jeżeli zmiana modyfikacji spowodowałaby wzrost kosztów dla drugiej strony, nowy przetarg również nie musi zostać uruchomiony, jednakże każda zmiana ceny nie powinna przekroczyć 50% wartości pierwotnego kontraktu.

Takie samo zwolnienie dotyczy zmian, których zamawiający nie mógł przewidzieć wcześniej i nie wpłyną one na charakter umowy. W tym przypadku każda zmiana ceny również nie powinna przekroczyć niż 50% wartości umowy początkowej.

W trzeciej kategorii żadne umowy nie wymagają nowego przetargu pod warunkiem, że modyfikacje nie dotyczą takiego warunku, który dałby możliwość uczestniczenia w przetargu także innym uczestnikom, niż tylko tym biorącym udział lub wybranym w przetargu pierwotnym. Dodatkowo modyfikacja nie powinna naruszać równowagi finansowej na korzyść wykonawcy, jeśli nie zostało to zawarte w umowie początkowej. Dodatkowe kryterium mówi, że modyfikacja w takich przypadkach nie powinna w dużym stopniu odbiegać od praw i obowiązków ujętych w umowie.

Powyższe zmiany mają na celu uczynienie rynku zamówień publicznych bardziej przejrzystym i efektywnym.

 

Zespół Adwokacki BALÁZS & KOVÁTSITS

Dr. TamásBALÁZS

http://www.bakolegal.com/lengyel/

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert