Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDelegowanie pracowników do pracy na terenie Węgier

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Karaskiewicz | 2018-10-09 13:06:51
delegowanie pracowników do pracy, a-1, ekuz, vat

Informacje dla polskich przedsiębiorców delegujących pracowników do pracy na terenie Węgier

 

Krótkotrwała delegacja zagraniczna (okres trwania do 2 lat)

 

Jeżeli pracownik któregoś z krajów UE czasowo (co najwyżej do dwóch lat) wykonuje pracę na terenie innego kraju członkowskiego, czyli jest na delegacji, to zachowuje możliwość, aby podczas okresu delegacji pozostawać w systemie ubezpieczeń społecznych własnego kraju. Możliwe są dwa przypadki: albo wysyła go pracodawca, albo pracuje za granica w formie samozatrudnienia (jako samodzielny przedsiębiorca).

 

Poniższe zasady dotyczące delegacji mają za cel ułatwić krótkotrwałe wykonywanie pracy za granicą:

 

* Nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę – wyjątkiem jest przypadek delegowania pracownika z Chorwacji do Austrii, gdzie w niektórych branżach obowiązują ograniczenia możliwości podejmowania pracy.

 

* Nie ma konieczności nostryfikacji uprawnień zawodowych, natomiast w przypadku niektórych profesji może się zdarzyć, że władze kraju przyjmującego będą wymagać złożenia wstępnego oświadczenia pisemnego.

 

* Składki ubezpieczenia społecznego w dalszym ciągu należy opłacać w kraju pochodzenia.

 

* Pracownicy będący na delegacji lub samodzielni przedsiębiorcy dalej podlegają pod system ubezpieczeń społecznych kraju pochodzenia.

 

* Natomiast zasady i przepisy kraju przyjmującego obowiązują również pracujących tam na delegacji pracowników/przedsiębiorców. Oznacza to, że osoby delegowane za granicę ewentualnie będą musiały płacić za takie usługi, które w ich kraju były bezpłatne. Dalsze informacje: Systemy opieki socjalnej w UE.

 

* W momencie przechodzenia na emeryturę, nie będzie konieczne zwracanie się do władz ubezpieczeniowych różnych krajów: Instytucje kraju przyjmującego nie są kompetentne w sprawach ubezpieczenia społecznego pracowników/przedsiębiorców delegowanych na teren ich kraju.

 

W myśl przepisów unijnych osoby delegowane pozostają w systemie ubezpieczeń społecznych swoich krajów, ale w krajach UE nie ma jednorodnych regulacji odnośnie tego, w którym kraju należy opłacać podatki od dochodu uzyskanego podczas delegacji zagranicznej. W tej kwestii miarodajne są przepisy prawa narodowego lub porozumienia podatkowe zawarte pomiędzy krajami, ale porozumienia te nie obejmują wszystkich przypadków i znacznie różnią się między sobą.

 

Jeśli osoba delegowana pozostaje w systemie opieki społecznej własnego kraju

 

Przed rozpoczęciem delegacji należy poprosić o wystawienie druku A1 (zastępuje dawny druk E101). Ten druk uprawnia osobę delegowana oraz członków jej rodziny do tego, aby na czas trwania delegacji – maksymalnie dwóch lat – pozostawali jako ubezpieczeni w systemie opieki społecznej ich kraju.

 

* jeżeli osoba delegowana jest pracownikiem, to druk A1 powinna otrzymać od swojego pracodawcy;

 

* jeżeli osoba wyjeżdżająca jest samodzielnym przedsiębiorcą i nie ma wiedzy, w którym urzędzie ma uzyskać ten dokument, to powinna nawiązać kontakt z urzędem łącznikowym zajmującym się pracownikami delegowanymi w swoim kraju. Do uzyskania formularza należy poświadczyć, że osoba delegowana zamierza za granicą prowadzić działalność „podobną” do wykonywanej we własnym kraju. W jaki sposób? Można się tego dowiedzieć z objaśnień do unijnych zasad realizowania delegacji.

 

Podczas pobytu za granica należy na każde żądanie władz być zdolnym do okazania druku A1. W przypadku niemożności okazania druku A1 może się zdarzyć, że zajdzie konieczność opłacania składek ubezpieczeniowych w kraju przyjmującym. Jeżeli podczas kontroli zostanie okazany druk A1, to kraj przyjmujący powinien to zaakceptować.

 

Oświadczenie wstępne

 

Może się zdarzyć, że władze kraju przyjmującego będą wymagać od osoby planującej delegację złożenia deklaracji wstępnej na temat planowanej delegacji. W przypadku pracownika delegowanego taką deklarację przygotowuje pracodawca.

 

Pobyt dłuższy, niż dwa lata

 

Jeżeli już w w momencie rozpoczynania pracy za granicą wiadomo, że pobyt będzie dłuższy, niż dwa lata, to istnieje możliwość złożenia prośby/wniosku o zwolnienie z ograniczenia czasu pobytu, które umożliwiłoby, aby osoba wnioskująca przez cały okres trwania delegacji pozostawała jako ubezpieczona w systemie ubezpieczeń społecznych swojego kraju.

Rozpatrywanie takich wniosków zależy od okoliczności danego przypadku. Do udzielenia zgody na taki wniosek potrzebne są zgody władz wszystkich krajów, których taki wniosek dotyczy.

 

Zgoda może dotyczyć tylko określonego okresu czasu. W przypadku odmowy udzielenia zgody na taki wniosek osoba zainteresowana może pozostać w systemie ubezpieczeń własnego kraju przez okres do dwóch lat. Po upływie okresu dwóch lat osoba ta może dalej pracować za granicą, ale będzie zobowiązana do przejścia do systemu ubezpieczeń kraju przyjmującego i tamże płacić wymagane składki. Jeżeli taka osoba nie chce przechodzić do systemu ubezpieczeń innego kraju, to musi przerwać wykonywanie pracy w tym kraju na okres co najmniej dwóch miesięcy.

 

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy osoba ta z powodów nie dających się wcześniej przewidzieć (choroba, warunki pogodowe, opóźnione dostawy, itp.) nie była w stanie wykonać pracy określonej w wystawionym dla niej druku A1, to w takim przypadku osoba ta lub jej pracodawca mogą poprosić o przedłużenie pierwotnego okresu delegacji do czasu zakończenia pracy, aby nie było potrzeby stosowania dwumiesięcznej przerwy w pracy.

 

Jednak również w takim przypadku osoba ta, pozostając ubezpieczoną w systemie ubezpieczeń społecznych swojego kraju, może pracować w kraju przyjmującym w czasie łącznie do dwóch lat. O przedłużenie pierwotnego okresu delegacji należy złożyć wniosek w urzędzie wystawiającym druk A1.

 

Kwalifikacje zawodowe

 

Jeżeli osoba delegowana zamierza pracować w innym kraju unijnym, to nie musi prosić o uznanie jego kwalifikacji zawodowych. Jednak w przypadku niektórych szczególnie regulowanych branż może się zdarzyć, że przed rozpoczęciem pracy będzie musiał złożyć (na papierze lub w formie elektronicznej) pisemną deklarację w kraju przyjmującym.

 

Obowiązki pracodawcy

 

Podczas trwania delegacji obowiązkiem pracodawcy jest spełnienie obowiązujących w kraju przyjmującym wszystkich zasadniczych przepisów dotyczących ochrony pracowników, między innymi odnoszących się do następujących kwestii:

 

* płaca minimalna (płaca osoby delegowanej nie może być niższa od lokalnej płacy minimalnej),

 

* maksymalny wymiar czasu pracy i minimalny wymiar czasu odpoczynku,

maksymalna liczba godzin pracy (pracownik nie może pracować dłużej od określonej liczby godzin),

 

* minimalny czas rocznego płatnego urlopu (prawo pracownika do urlopu),

 

* ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy,

 

* warunki zatrudniania kobiet w ciąży i osób młodocianych,

 

*regulacje zabraniające zatrudniania dzieci.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

Bezpłatna karta, na podstawie której w 28 krajach członkowskich UE oraz na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii jej posiadacz może, jeżeli będzie to konieczne według oceny lekarza, skorzystać z państwowej opieki zdrowia, na takich samych zasadach i przy takich samych kosztach (w niektórych krajach bezpłatnie), jak ubezpieczone osoby z danego kraju. Kartę wydaje dla osoby zainteresowanej jej narodowa instytucja zabezpieczająca ubezpieczeniową opiekę zdrowotną.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego:

 

* nie zastępuje ubezpieczenia podróżnych. Nie uprawnia do korzystania z usług służby zdrowia finansowanej prywatnie i za jej pomocą nie jest możliwe pokrycie takich kosztów, jak n.p. powrotny bilet lotniczy, wartość skradzionych/zagubionych przedmiotów wartościowych.

 

* nie pokrywa kosztów osoby, która wyjeżdża wyraźnie w celu skorzystania z usług medycznych.

 

* Nie gwarantuje usług bezpłatnych. Z uwagi na fakt, że systemy opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach mogą różnić się od siebie, to może się zdarzyć, że usługi, za które w kraju osoby zainteresowanej nie pobiera się opłat, mogą w innym kraju być odpłatne.

 

Jeżeli osoba zainteresowana opuszcza miejsce swego zwyczajowego pobytu i przeprowadza się do innego kraju, to dla skorzystania z usług opieki zdrowotnej nie powinna wykorzystywać Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, a powinna zgłosić się do systemu opieki zdrowotnej nowego miejsca zamieszkania poprzez wypełnienie i złożenie druku S1.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert