Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Karaskiewicz | 2016-01-11 12:06:23
spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest taką spółką handlową, która powstaje z kapitałem zakładowym (zarejestrowany kapitał zakładowy), składającym się z uprzednio ustalonych wkładów kapitałowych, i w której odpowiedzialność wspólnika ogranicza się do wniesionego wkładu kapitałowego.

Za wyjątkiem określonym w ustawie wspólnik nie ma obowiązku odpowiadania za zobowiązania spółki. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może również samodzielnie założyć jedna osoba.

 

Wkład kapitałowy (każdy w wysokości min. 100.000,-Ft) jest wkładem majątkowym członków, który składa się z wkładu pieniężnego i niepieniężnego. Wkład niepieniężny stanowiący część kapitału zakładowego może być jakąkolwiek rzeczą zbywalną, mającą wartość majątkową, albo dziełem intelektualnym, prawem o wartości majątkowej, a także wierzytelnością uznaną przez dłużnika lub podlegającą egzekucji, opartej na decyzji sądu.

Za wkład niepieniężny (aport) można przyjąć tylko taką rzecz, podlegającą egzekucji i dzieło intelektualne lub prawo, które później spółka handlowa może przekazać dalej bez udziału (zgody) osoby trzeciej.

Kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 3.000.000 forintów.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć również wyłącznie z wkładem niepieniężnym. W tym przypadku całość wkładu niepieniężnego musi być w całości przekazana do dyspozycji spółki równocześnie z jej założeniem.

Po podpisaniu dokumentów firmy spółka może zostać zarejestrowana także w takim przypadku, kiedy członkowie nie wpłacili jeszcze połowy swoich wkładów pieniężnych. W tym przypadku trzeba jednak wziąć pod uwagę, że spółka dotąd nie będzie mogła wypłacać dywidend z zysku, dopóki łączna suma osiągniętego zysku i kwota już wpłaconego wkładu majątkowego nie osiągnie wysokości kapitału zakładowego.

Wpłacenie wkładu pieniężnego może nastąpić przez wpłatę na osobno prowadzone konto bankowe banku zarejestrowanego na Węgrzech, jak też w formie wpłaty do kasy własnej firmy.

Jeżeli wpłata została dokonana w banku, to bank wyda zaświadczenie o wpłaceniu kwoty, jeżeli umieszczona zostaje w kasie własnej firmy, to fakt ten musi zostać poświadczony przez oświadczenie dyrektora zarządzającego opatrzone kontrasygnatą adwokata lub sporządzone przez notariusza w postaci dokumentu notarialnego.

Jeżeli wpłata została uiszczona do kasy firmy, to dyrektor zarządzający musi w ciągu 8 dni po zarejestrowaniu firmy otworzyć w banku rachunek bieżący spółki i musi wpłacić tam pieniężny kapitał zakładowy.

Pozostałą do wpłacenia część wkładu pieniężnego trzeba przekazać do dyspozycji spółki w ciągu jednego roku od chwili jej założenia, przy czym członkowie spółki mogą też określić w umowie spółki okres dłuższy od podanego.

Jeżeli wkłady niepieniężne nie zostaną przekazane do dyspozycji spółki równocześnie z jej założeniem, to należy tego dokonać w ciągu 3 lat, licząc od założenia. Jeżeli jednak wartość wkładów niepieniężnych osiągnie 50% wartości kapitału zakładowego, to należy je przekazać do dyspozycji spółki równocześnie z jej założeniem.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma przeszkód, aby dyrektorem zarządzającym spółki był cudzoziemiec. Zgodnie z odnośnym prawem dyrektora zarządzającego można mianować na czas nieokreślony. Jeżeli cudzoziemiec zarejestrowany w rejestrze sądowym nie jest na stałe zameldowany na Węgrzech, to musi upoważnić węgierskiego pełnomocnika do doręczeń, który posiada stałe miejsce zamieszkania na Węgrzech.

 

Koszty procedury założenia spółki (w 2015 roku):

 

  • rejestracyjna opłata skarbowa 100.000,- Ft, w przypadku uproszczonej procedury rejestracji 50.000,- Ft
  • opłata za publikację 5.000,- Ft
  • składka w Izbie Gospodarczej 5.000,-Ft;
  • koszty wykonywania uwierzytelnionych tłumaczeń odpisów z rejestru gospodarczego zagranicznych osób prawnych.

     

Stan prawny na dzień 30 listopada 2015 roku

 

Zespół Adwokacki BALÁZS & KOVÁTSITS

Dr. TamásBALÁZS

http://www.bakolegal.com/lengyel/