Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzego wymaga fiskus

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 16:56:13
węgry, podatki, vat

Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może płacić podatki według dochodów lub zryczałtowane.

Rodzaje podatków:

 • od osób fizycznych
 • EVA – uproszczony podatek od działalności gospodarczej
   

 

Indywidualna działalność gospodarcza

 

Przedsiębiorca indywidualny (osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą) - nawet jeśli zarejestrowała się jako firma jednoosobowa - może wybrać:

 1. opodatkowanie według dochodów przedsięwzięcia (płacenie podatku dochodowego od osób fizycznych od podstawy opodatkowania, w które wchodzą dochody przedsięwzięcia, oraz płacenie podatku zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych z tytułu prawa do udziału w zysku), lub
 2. opodatkowanie zryczałtowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (węg: Szja) (nr CXVII. z roku 1995)

 

Opodatkowanie według dochodów

 

Przedsiębiorca indywidualny oblicza dochód przez odliczenie kosztów przedsięwzięcia od przychodu. Kosztem przedsięwzięcia jest wypłata gotówki przez przedsiębiorcę oraz wydatki czynione w celu osiągnięcia przychodów przedsięwzięcia.

W przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności, przychody należy traktować wspólnie jako przychody przedsięwzięcia, jak również należy łącznie rozliczyć koszty ich uzyskania.

Podatek dochodowy wynosi 19 proc., jeżeli podstawa opodatkowania przekracza 500 mln forintów i 10 proc., jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 500 mln forintów.

 

Ulgi i odliczenia od przychodów przedsięwzięcia

 

Przychody przedsięwzięcia - najwyżej do ich wielkości - mogą być obniżone m.in. poprzez odliczenie:

 • sumy wynagrodzeń wypłaconych za każdy miesiąc dla każdej zatrudnionej osoby z minimum pięćdziesięcioprocentową niepełnosprawnością, lecz najwyżej do wielkości płacy minimalnej, a w przypadku kształcenia zawodowego, na podstawie umowy podpisanej z uczniem szkoły zawodowej, po każdym rozpoczętym miesiącu 24 proc. płacy minimalnej. Jeśli praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy podpisanej ze szkołą zawodową, to odliczenie to wynosi 12 proc. płacy minimalnej od każdego rozpoczętego miesiąca
 • sumy składek świadczeń społecznych zapłaconych w trakcie zatrudnienia, ale najwyżej przez 12 miesięcy, za: ucznia szkoły zawodowej, po zdaniu przez niego egzaminu zawodowego z dobrym wynikiem, i dalej zatrudnionego, jak również, - przy spełnieniu określonych warunków - osobę wcześniej bezrobotną, oraz osobę zwolnioną po odbyciu kary utraty wolności zatrudnioną w ciągu sześciu miesięcy po jej zwolnieniu, oraz osobę będącą pod kuratelą
 • w przypadku przedsiębiorcy indywidualnego zatrudniającego poniżej 250 osób, rocznie 30 mln forintów, lecz najwyżej do kwoty tzw. ulgi dla małych przedsiębiorstw
 • zapłaconego lokalnego podatku przemysłowego, pod warunkiem, że w ostatnim dniu roku podatkowego nie ma on zaległości w zakresie zobowiązań wobec skarbu państwa
 • sumy lokat będących na krajowym koncie rozliczeniowym w banku przedsiębiorcy, wpłaconych i lokowanych w roku podatkowym i pozostających zobowiązaniem w ostatnim dniu roku podatkowego, ale najwyżej do sumy stanowiącej 50 proc. nadwyżki przychodów przedsiębiorcy po odliczeniu kosztów uzyskania, rozliczanych w roku podatkowym, i najwyżej 500 mln forintów w każdym roku podatkowym (rezerwa na rozwój)
 • od 2005 roku przedsiębiorca indywidualny zatrudniający w pierwszym dniu roku podatkowego lub w dniu rozpoczęcia działalności mniej niż pięć osób, może odliczyć kwotę będącą iloczynem całorocznej wartości nadwyżki średniego stanu zatrudnienia w roku podatkowym w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w poprzednim roku podatkowym (w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego swoją działalność: wartość średniego stanu zatrudnienia w roku podatkowym) a obowiązującą w pierwszym dniu roku podatkowego (w przypadku przedsiębiorcy indywidualnego rozpoczynającego swoją działalność w pierwszym dniu po rozpoczęciu działalności) wartości miesięcznej płacy minimalnej (ulga zatrudnienia), pod warunkiem, że podatnik na koniec roku podatkowego nie ma zaległości w stosunku do skarbu państwa lub urzędów skarbowego.

 

Opodatkowanie zryczałtowane przedsiębiorcy

 

Przedsiębiorca indywidualny może wybrać opodatkowanie zryczałtowane według przepisów ustawy regulującej to opodatkowanie, o ile łącznie spełnione są następujące warunki: w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie opodatkowania zryczałtowanego oraz w danym roku podatkowym przychody przedsiębiorcy indywidualnego nie przekraczały 15 mln forintów, oraz nie pozostaje on w stosunku pracy.

Opodatkowanie zryczałtowane może być wybrane wyłącznie dla indywidualnej działalności gospodarczej. Nie ma więc możliwości, by przedsiębiorca za niektóre przychody płacił podatek ryczałtem, a przychody z innej działalności opodatkował według dochodów. Prawo do opodatkowania ryczałtem ustaje, jeżeli osoba fizyczna nie wypełni obowiązku wydawania faktur (dowodu fiskalnego).

 

Opodatkowanie ryczałtowe w handlu detalicznym

 

Przedsiębiorca indywidualny, który ma wpisaną działalność handlu detalicznego na cały rok podatkowy, może wybrać opodatkowanie zryczałtowane w przypadku, jeżeli w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie opodatkowania zryczałtowanego jego przychody jako przedsiębiorcy nie przekraczały 100 mln forintów, oraz nie pozostaje w stosunku pracy.

 

Opodatkowanie zryczałtowane przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w trakcie roku

 

Przedsiębiorca indywidualny rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego oraz tzw. mały producent rolny może wybrać opodatkowanie zryczałtowane od momentu rozpoczęcia działalności zgodnie z poprzednio opisanymi zasadami. W takim przypadku przedsiębiorca indywidualny może brać pod uwagę podany próg wartości przychodów w wysokości 15 mln forintów, proporcjonalnie do upływu dni od rozpoczęcia działalności.

 

Ponowne stosowanie opodatkowania zryczałtowanego

 

Przedsiębiorca indywidualny stosujący opodatkowanie zryczałtowane lub ewidencjonowane opodatkowanie zryczałtowane przerywa je lub też nie spełnia warunków do jego zastosowania, ponownie może wybrać opodatkowanie zryczałtowane lub ewidencjonowane opodatkowanie zryczałtowane - zakładając, że spełnia pozostałe warunki - wyłącznie wtedy, jeżeli od przerwania lub ustania uprawnienia upłynęły minimum cztery lata rozliczeniowe.

Jeżeli ustanie uprawnień do zastosowanie opodatkowania zryczałtowanego było spowodowane przekroczeniem wyznaczonych limitów, z momentem ich podniesienia przedsiębiorca indywidualny może wrócić do tej formy rozliczenia od nowego roku podatkowego, w którym obowiązują nowe limity.

 

Podstawa opodatkowania zryczałtowanego

 

Przedsiębiorca indywidualny płacący podatek ryczałtem rozlicza swoje przychody zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . W przypadku stosowania przez przedsiębiorcę opodatkowania zryczałtowanego do przychodów przedsięwzięcia nie zalicza się dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub na cele rozwojowe - w oparciu o przepisy prawa lub umowę międzynarodową.

Osoba fizyczna musi wypełnić zobowiązania podatkowe związane z tymi przychodami, zgodnie z przepisami dot. przychodów z samodzielnej działalności gospodarczej.

Wielkość podstawy podatku zryczałtowanego z zasady ustala się po odliczeniu od przychodów kosztów w następujących proporcjach:

 • dla przedsiębiorcy indywidualnego - 40 proc.
 • dla przedsiębiorcy indywidualnego prowadzącego w całym roku podatkowym wyłącznie określoną działalność (np. wytwarzanie produktów przemysłowych i rolniczych, usługi budowlane, usługi w zakresie przemysłu przetwórczego, rybołówstwa, produkcji roślinnej, hodowli zwierząt, ochrony dzikich zwierząt i gospodarki leśnej) - 80 proc.
 • dla przedsiębiorcy indywidualnego prowadzącego w całym roku podatkowym wyłącznie działalność w zakresie handlu detalicznego - 87 proc.
 • dla małego producenta rolnego - 85 proc. oraz dla tej części przychodów, które pochodzą z hodowli zwierząt lub wytwarzania produktów zwierzęcych, - 94 proc.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zapalniczki reklamowe

Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert