Ez az oldal cookie-kat használ. Használatakor hozzájárul ahhoz, hogy használatuk összhangban a jelenlegi böngésző beállításait.
Elfogadom

Loading...


Keresés Menü
A A A Nagy kontrasztú: A A

Export Promotion PortalKülönleges Gazdasági Övezetek (SSE)

Küld Nyomtatás MENTÉS Hozzátette: | 2015-05-04 00:00:00

A Különleges Gazdasági Övezetek (SSE) a befektetők érdekeinek és az adott régiók szükségletek harmonikus összekapcsolódását jelentik.

A Különleges Gazdasági Övezetek (SSE) a befektetők érdekeinek és az adott régiók szükségletek harmonikus összekapcsolódását  jelentik.

Minden ilyen övezet Lengyelországnak egy közigazgatásilag is elkülönített területét képezi, amelynek rendeltetése a gazdasági tevékenység kibontakoztatása és a kedvező körülmények megteremtése.  A vállalkozók az SSE területeken adókedvezményeket kapnak, további előnyt jelent még, hogy tevékenységét speciálisan előkészített, közművesített terűleteken kezdheti meg. 

Ezek a koncentrált erőforrások és eszközök felfokozottan jelennek meg a lengyel régiók gyorsított növekedésében, a munkanélküliség csökkenésében és gazdaság versenyképességének növekedésében.

Az SSE területén folytatandó gazdasági tevékenység elindítására az engedélyt az adott övezet igazgatósága adja ki. A továbbiakban segítséget nyújt a beruházási folyamatban is, például a helyi hatóságokkal vagy az országos közigazgatási szervekkel való kapcsolatteremtés megkönnyítésével, többek között a beruházáshoz szükséges földterület megvásárlása ügyében.

A Speciális Gazdasági Övezetek létrehozásának céljai:

 • a lengyel régiók fejlődésének meggyorsítása,
 • az új műszaki és technológiai megoldások behozatala és fejlesztése a nemzetgazdaságban,
 • a termékek és szolgáltatások versenyképességének növelése,
 • a felszámolt ipari létesítmények vagyontárgyainak és infrastruktúrájának újrahasznosítása,
 • új munkahelyek teremtése.

Beruházási kedvezmények az SSE területén

A Speciális Gazdasági Övezet (SSE) Lengyelországnak egy közigazgatásilag elkülönített területét képezi, amelynek kedvező körülmények teremtenek a gazdasági tevékenység  folytatására.  Az SSE speciális, kedvezményes adózás alá eső terület, ahol a vállalkozó a tevékenységét speciálisan előkészített területen kezdheti meg, és azt jövedelem adó fizetése nélkül folytathatja. 

Ha a vállalkozó egy SSE területén való beruházás mellett dönt, jövedelme, amelyet annak területén folytatott gazdasági tevékenységből szerez, mentesül a jövedelmi adó (a jogi személyek által fizetett CIT – vagy a természetes személyek által fizetett PIT) megfizetésének kötelezettsége alól, a gazdasági tevékenység folytatásának jogi formájától függően).

Az SSE területén a vállalkozóra a következő előnyök várnak:

 • adómentesség (CIT vagy PIT),
 • a beruházás számára teljesen előkészített telkek versenyképes áron,
 • térítésmentes segítségnyújtás a beruházással kapcsolatos ügyintézés során,

·         ingatlanadó alóli felmentés (egyes településeken)

Az SSE területén nyújtott jövedelemadó alóli mentesség ún. Regionális köztámogatást képez, amely az EU belül a legfejletlenebb régiók felemelkedésének felgyorsítását szolgálja, az új beruházások és az ezekkel összefüggő új munkahely teremtésének támogatása révén.

Új beruházás:

Állóeszközökbe és nem anyagi illetve jogi értékekbe történő beruházás, amely új vállalat létrehozását vagy már meglévő kiépítését jelenti, a vállalat termelésének diverzifikálását új, kiegészítő termékek bevezetése révén, vagy pedig egy meglévő vállalat teljes termelési folyamatának komplex átalakítását. Új beruházásnak tekintendő olyan vállalat megvásárlása, amely felszámolási eljárás alatt áll vagy felszámolásra kerülne, amennyiben nem vásárolták volna meg, azzal a feltétellel, hogy a vásárlást egy független beruházó valósítja meg.

Új beruházásokhoz kapcsolódó új munkahelyek teremtése: 

Az adott vállalatnál az új beruházással összefüggésben a munkahelyek számának nettó növekménye, az engedély megszerzésének napját megelőző 12 hónap átlagos foglalkoztatási szinthez viszonyítva. Az újonnan foglalkoztatott dolgozók azok, akiket az engedély megszerzése után, az új beruházás megvalósításával összefüggésben alkalmaztak, és annak befejezésétől számított 3 éven belül történt a foglalkoztatás. A dolgozók száma a teljes munkaidőben alkalmazott dolgozókat öleli fel, de a számításban a részmunkaidőben vagy szezonálisan alkalmazottakat is beleszámítanak a munkaidejük teljes munkaidőre történő átszámítása után.

A támogatások SSE területén belüli igénybevételének adminisztratív-jogi alapját a gazdasági tevékenység folytatásra vonatkozóan az Övezetre szóló engedély jelenti, amelyet az SSE Övezet Ügyvezetése ad ki.

A regionális támogatás elérhető mértéke, amit a vállalkozó igénybe vehet, az alábbiaktól függ:

 • a beruházás lokalizációja ,
 • a beruházási ráfordítások nagysága vagy
 • az új dolgozók foglalkoztatási költségeinek nagysága,
 • továbbá  azadókedvezményt kérelmező vállalat mérete.

A támogatások mértékét a Lengyelország minden régiójára vonatkozó Regionális Támogatási Térképmutatja meg. 2007. január 1-től Lengyelországban új 2007 – 2013 időszakra szóló Regionális Támogatási Térkép lépett életbe. A Térképnek megfelelően, a regionális támogatás maximális intenzitása, azaz a támogatás összegének a támogatásra jogosítóként minősített beruházási költségek összegéhez viszonyított százalékban kifejezett részaránya, az alábbi lehet:

1.      50% - a következő vajdasághoz tartozó területeken történő beruházás esetén: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie

2.      40% - a következő vajdasághoz tartozó területeken történő beruházás esetén: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, illetve a 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban a mazowieckie vajdaság területén is, kizárva ebből Varsó főváros területe.

 1. 30% - Varsó fővároshoz tartozó területek, illetve - 2011. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban - a mazowiecki vajdasághoz tartozó területek.

Az SSE területén regionális támogatási jogosultságot adó minősített költségeket, azaz a maximális adókedvezmény kiszámításának alapját képezik:

 • az új beruházás költségei vagy
 • az újonnan felvett dolgozók foglalkoztatásának költségei,

attól függően, hogy az adókedvezmény új beruházás megvalósítása vagy pedig új munkahelyek teremtése címén kért támogatást jelent. Lehetséges a két forma egyidejűleg történő kihasználása, azzal a feltétellel, hogy a két támogatás együttes összege nem haladja meg az adott beruházásra megengedett támogatás mértékét, amelyet, a támogatás megengedett mértékének a maximális támogatási intenzitása és a fenti költségek szorzataként számítják ki: az új beruházás költségei vagy az újonnan foglalkoztatott dolgozók kétéves bérköltsége alapján.

Új beruházás költségei:

A beruházás megvalósításával kapcsolatban fellépő költségek összege, levonva ebből az övezet területén, az engedély érvényességi időszakában az árukra és szolgáltatásokra felszámított általános forgalmi adót és a jövedéki adót, ha azok leírása más jogszabály alapján lehetséges, az alábbiak vonatkozásában: 

 1. földterületek vagy azok örökbérleti használati joga;
 2. állóeszközök megvásárlása vagy saját hatáskörben való előállítása, amennyiben azok - más jogszabályoknak megfelelően - a beruházó állóvagyonához csatolásra kerülnek;
 3. létező állóeszközök kiépítése vagy bővítése;
 4. nem anyagi illetve jogi értékek vásárlása szabadalom, licenc, működtetési licenc vagy know-how jellegű szabadalmaztatott licenc és nem szabadalmaztatott know-how megvásárlásával összefüggésben.  

A bérlet vagy örökbérlet tárgyát képező - más, mint földterület, épület és építmény - aktívák megvásárlásával kapcsolatok költségek csak abban az esetben ismerhetők el, ha a bérlet vagy örökbérlet pénzügyi leasing formában valósul meg és tartalmazza a bérleti vagy örökbérleti viszony lejártakor esedékes, az aktívák megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. A nem kis és középvállalkozó által megvásárolt állóeszközök kizárólagújak lehetnek. Az SSE övezetekben köztámogatásra feljogosító minimális befektetési ráfordítási érték 100 ezer eurót tesz ki.

Az újonnan alkalmazott dolgozók foglalkoztatási költségei az újonnan foglalkoztatottakkal kapcsolatosan kiadottkétéves bruttó bérjellegű költségeket jelenti, megnövelve a foglalkoztatással összefüggő kötelező jellegű kifizetésekkel, amelyeket a vállalkozó a dolgozók alkalmazásának napjától valósított meg.

A regionális beruházási köztámogatás maximális mértékét,amely nagy beruházási projekt megvalósítására adható, a küszöbhöz viszonyítva állapítják meg, és az alábbi képlet szerint:

I = R x (50 M euró + 0,5 x B + 0,34 x C),

 

A képletben szereplő jelek magyarázata:

I nagy beruházási projektekre adható köztámogatás maximális értéke,
Ra támogatás intenzitása, amelyről a /ide írnám, hogy milyen törvény pl. 2000. évi I törvény / tv. 3. § rendelkezik, - a területtől függően ahol a beruházás megvalósításra kerül,

 B a támogatás elnyerése szempontjából minősített költségek értéke 50.000.000 euró ellenértéke felett – nem haladva meg a 100.000.000 euró ellenértékét,
C a támogatás elnyerése szempontjából minősített költségek értéke a 100.000.000 euró ellenérték felett.

 

Nagy beruházási projekt – olyan új beruházás, amelyet egy vagy több vállalkozó három éves időtartamon belül kezdett meg, melynek esetében az állóeszközök gazdasági szempontból oszthatatlan módon egységbe vannak kapcsolva, és az, amelyre vonatkozó, a támogatás elnyerése szempontjából minősített költségek értéke 50.000.000 euró ellenértéke felett van és kiszámítása az engedély kiadásának napján érvényes árak és árfolyamok alapján történt. 

Az 50 M euró küszöbértéket meg nem haladó beruházási projektek esetén a kisvállalatok részére a támogatás 20 százalékponttal növelhető meg, a középvállalatok 10 százalékponttal megnövelt támogatást kaphatnak. 

 

A kis vállalat - olyan vállalkozásként határozható meg, amely kevesebb, mint 50 dolgozót foglalkoztat, és éves forgalmi értéke és/vagy éves mérlegének főösszege nem haladja meg a 10 millió eurót.

 

Középvállalat – olyan nem kisvállalkozás, mely kevesebb, mint 250 dolgozót foglalkoztat, amelynek éves forgalmi értéke nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegének főösszege nem haladja meg a 43 millió eurót, 

Megjegyzés:
annak megállapítása, hogy egy vállalat KKV kategóriába tartozik-e, ennél sokkal összetettebb. Az Európai Bizottság speciális tájékoztatót adott ki a KKV definiálására. 

Nem minden tevékenység veheti igénybe a speciális gazdasági övezeten belüli adókedvezményt.

A vállalkozót SSE területén lévő új beruházás címén adókedvezmény igénybevételéhez való jog azzal a feltétellel illeti meg, ha:

1)      nem ruházza át valamely formában – az állóeszköz nyilvántartásba való bevezetéstől számított 5 évig (A kis és közép vállalat esetében ez az időszak 3 évig) – a beruházási kiadásokkal összefüggő vagyontárgyait, valamint a nem anyagi illetve jogi értékeit, a jövedelmi adóról szóló előírások értelmében.

2)      gazdasági tevékenységét nem kevesebb, mint 5 év időtartam alatt folytatja, a kis és közép vállalat esetében pedig legalább 3 éve;

Az új munkahelyek teremtése címén igénybe vett támogatások esetén pedig azzal a feltétellel, hogy:

  3)      az újonnan teremtett munkahelyeket minimálisan 5 évig fenntartja, (3 évig a kis és közép vállalat esetében). 

Kiválasztott
Az ajánlatot a lengyel vállalatok

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Hozzátette: Tamara Bielecka Egészség és Gyógyászat, Tanácsadás / tanácsadás / oktatási, Kereskedelem, IT / ICT, Pénzügyi Szolgáltatások Lásd ajánlat

Protetyk Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest niezbędne? Kilka sł...
Polska - Toruń 2022-01-26 Hozzátette: Tamara Bielecka Egészség és Gyógyászat, Tanácsadás / tanácsadás / oktatási, Kereskedelem, IT / ICT, Pénzügyi Szolgáltatások Lásd ajánlat

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Hozzátette: Tamara Bielecka Egészség és Gyógyászat, Tanácsadás / tanácsadás / oktatási, Kereskedelem, IT / ICT, Pénzügyi Szolgáltatások Lásd ajánlat

További ajánlatok